Tandernas morfologi

Tandmorfologin skiljer sig mycket mellan olika befolkningsgrupper och forskning visar att den kan påverkas av genetiska faktorer.

Tändernas storlek och form varierar mellan olika individer. Dessutom är vissa dentala egenskaper vanligare i vissa populationer. Till exempel är synodonti vanligt i asiatiska och härledda populationer och inkluderar en kombination av dentala egenskaper med första och andra framtänderna som är spadeformade och inte i linje med resten av tänderna, övre första premolarer med en enda rot och nedre första molarer med tre rötter. I synnerhet spadformade framtänder uppvisar tydliga regionala skillnader, eftersom de är mycket vanliga i Asien och hos indianer och sällsynta eller saknas i Afrika och Europa.

Spadformade incisiver kännetecknas av lingualytor med markerade marginella åsar, med en betydande krökning vid kronan. Det är ett drag som länge har varit föremål för forskning, särskilt för antropologer som har använt det för att studera relationer mellan olika populationer. Det verkar klart att det är ett genetiskt drag, med en uppskattad ärftlighet på 75% och associerat med gener som är involverade i utvecklingsvägarna för organ och vävnader av ektodermalt ursprung, även om de polymorfismer som påverkar detta drag inte är helt fastställda.

Analyserade gener

EDAR

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp