Blodsocker

Glukos är den viktigaste sockerarten i blodet. Det är den huvudsakliga energikällan för alla celler och dess nivåer i blodet är noggrant reglerade. Förändringar kan leda till sjukdomar som t.ex. diabetes.

Glukos är en monosackarid, en form av socker. Det är den vanligaste organiska föreningen i naturen och är den primära energikällan för celler.

I allmänhet omvandlas sockerarter som intas med maten till glukos i metaboliska processer. Glukos når blodomloppet och transporteras sedan till alla vävnader i kroppen.

Blodglukosnivåerna varierar under dagen, från 70 till 145 milligram per deciliter blod, och är lägst på tom mage och stiger efter intag av föda (postprandial glykemi).

Förhöjt glukosvärde, uppmätt på fastande mage, är förknippat med diabetes. I dessa fall fungerar inte insulinet, som är det hormon som ansvarar för att sänka blodsockret efter måltider, som det ska och det ansamlas i blodet. I de tidiga stadierna av diabetes (även känt som prediabetiskt tillstånd) är livsstilsförändringar vanligtvis tillräckliga för att kontrollera sjukdomen.

Höga blodsockernivåer som kvarstår under en längre tid kan dock ibland leda till att diabetes utvecklas. Diabetes är en kronisk sjukdom där det antingen inte finns tillräckligt med insulin eller där cellerna inte svarar på insulinet på rätt sätt, vilket leder till för mycket socker i blodet, vilket med tiden och vid dålig kontroll kan leda till allvarliga hälsoproblem som hjärtsjukdomar, hörselnedsättning (som i sin tur kan leda till sociala problem och ångest), synförlust och njursjukdomar.

Även om blodsockernivåerna är särskilt kopplade till livsstil, har genetiska faktorer identifierats som kan få blodsockernivåerna att variera inom det fysiologiska området.

Antal observerade varianter

Antal analyserade loci

69 loci

Analyserade gener

ABCB10 ABITRAM ABO ACSL1 ADCY5 ADCY9 ADRA2A ANKRD55 ARAP1 ARHGAP1 C2CD4A CDC14A CDKAL1 CDKN1C CDKN2B CRY2 CTXND2 DGKB DNLZ ELP1 EML6 FADS1 FBRSL1 FOLH1 FOXA2 FOXN3 G6PC2 GAD2 GCKR GLIS3 GRB10 HMG20A IGF1R INS INS-IGF2 KL LMAN1L LMO1 LPP MADD MAPRE3 MBNL1 MIP MTMR3 MTNR1B NEDD1 OR4S1 PAM PCSK1 PDE6C PDX1 PEAK1 PPP1R3B PROX1 R3HDM2 RBKS RGS17 RNF34 RREB1 SLC2A2 SLC30A8 SPC25 STEAP2 STYXL1 TCF7L2 THADA TP53INP1 TPD52 WARS1 YKT6 ZBED3 ZBTB38 ZHX3

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp