Koffein och ångest

Koffein är ett av de mest populära och allmänt konsumerade psyko-stimulerande ämnena. Den främsta källan till koffein är kaffe, som har spridits över hela världen tack vare sin smak och både stimulerande och antioxidativa egenskaper. Men koffein kan också ge oönskade effekter beroende på en rad faktorer som ålder, kön, hälsa och genetik.

Koffein är ett ämne som finns naturligt i blad, frön och frukter från mer än 60 växter, t.ex. teblad, kolanötter, kaffe och kakaobönor. Det kan också framställas på konstgjord väg och tillsättas i livsmedelsprodukter och vissa läkemedel.

I låga doser ger koffein mild eufori, vakenhet och förbättrad kognitiv prestationsförmåga. Vid höga doser kan det dock orsaka illamående, ångest, skakningar och nervositet.

Personer som regelbundet konsumerar koffein är i allmänhet toleranta mot de effekter som koffeinet ger. Vissa personer är dock mer känsliga för den ångest som koffeinet framkallar eller lider av sömnlöshet vid koffeinintag och tar därför mindre koffein eller undviker koffein.

Koffein kan användas för kortvarig lindring av trötthet eller dåsighet, men alla människor reagerar inte på samma sätt och är inte heller lika toleranta mot dess negativa effekter. Variationen i koffeinkonsumtion mellan individer kan delvis förklaras av genetiska faktorer som påverkar koffeinmetabolismen eller påverkar andra fysiologiska processer som är relaterade till effekten av koffein, t.ex. känslighet för ångest.

Läs mer om hur din genetik påverkar ditt välbefinnande i avsnittet om wellness.

.

Analyserade gener

ADORA2A

Bibliografi

Childs E., Hohoff C., et al. Association between ADORA2A and DRD2 polymorphisms and caffeine-induced anxiety. Neuropsychopharmacology. 2008 Nov;33(12):2791-800.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp