LDL-kolesterolnivåer

LDL-kolesterol, som ofta kallas "dåligt kolesterol", är ett fett som cirkulerar i blodet och transporterar kolesterol genom kroppen till de ställen där det behövs för cellreparationer och deponerar det på insidan av artärväggarna.

LDL-kolesterol eller lågdensitetslipoproteinkolesterol är ett lipoprotein vars funktion är att transportera kolesterol till de celler där det utövar sin funktion. Man räknar med att LDL-kolesterol transporterar ca 60-70% av det totala serumkolesterolet. Det skiljer sig från andra typer av kolesteroltransportörer, t.ex. HDL, genom att dess densitet är lägre.

Det kallas ofta "det onda kolesterolet" eftersom för höga LDL-kolesterolnivåer, ett tillstånd som kallas hyperkolesterolemi, ökar risken för förtida aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Förhöjda LDL-nivåer leder till ackumulering av LDL-C i artärväggen. Efter ackumuleringen av LDL sker oxidation. Oxiderat LDL kan orsaka omfattande skador på artärväggen, bland annat genom att framkalla en inflammatorisk reaktion, främja koagulering, öka aktiviteten hos vissa ämnen som orsakar vasokonstriktion och hämma vissa ämnen som orsakar vasodilatation.

Följande är standardnivåerna för LDL-kolesterol:

  • Optimal: mindre än 100 mg/ dL
  • Nära optimal/över optimal: 100 till 129 mg/dL
  • Gränsfall högt: 130 till 159 mg/dL
  • Hög: 160 till 189 mg/dL
  • Mycket hög: mer än 190 mg/dL

Antal observerade varianter

Antal analyserade loci

121 loci

Analyserade gener

ABCA1 ABCA6 ABCG5 ABO ANGPTL3 ANXA9 APOA5 APOB APOC4 APOE ASGR1 ATXN2 BCL3 BUD13 C2orf16 CELSR2 CEP112 CETP CMTM6 CSNK1G3 DDX18 DDX56 DHX38 DNAH11 DNAJC13 DYNC2LI1 EFCAB13 ERGIC3 FADS1 FN1 FRK FUT2 GFI1 GLI2 GPAM GRB14 HFE HGFAC HMGCR HNF1A HNF4A HORMAD2 HPR IGF2R IRF2BP2 KHNYN LDLR LPA MACO1 MAFB MAP3K19 MROH2A MTARC1 MYLIP NECTIN2 NFE2L3 NPC1L1 OTX1 PCSK9 PLCG1 PLEC PPARG PPP1R3B PSRC1 RP1 SLC22A1 SLC22A3 SNX5 SPC24 SPTLC3 SPTY2D1 ST3GAL4 SURF6 TDRD15 TIMD4 TM6SF2 TOMM40 TRIB1 TRPS1 TXNL4B UBXN2B USP24 VLDLR ZAR1L ZDHHC18 ZPR1

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp