Muskelskada inducerad av träning (andra fasen)

I den andra fasen av träningsinducerad muskelskada sker en inflammatorisk process där vissa genetiska varianter kan bidra till mer eller mindre muskelskada.

Vissa genvariationer, eller polymorfismer, har förknippats med träningsinducerad muskelskada, dvs. personer med vissa genotyper får större muskelskador och behöver längre återhämtning efter ansträngande träning.

Den första fasen av muskelskada är mekanisk skada. Den andra fasen är en följd av den första fasen och består av ett inflammatoriskt svar. Produkter från den skadade muskelvävnaden lockar till sig immunceller (en process som kallas kemotaxis) som sätter igång den inflammatoriska processen. Dessutom frisätts vissa molekyler, s.k. cytokiner (främst IL1B, IL6 och TNF), som förstärker den inflammatoriska processen.

Varianter i de gener som kodar för dessa cytokiner verkar vara inblandade i utvecklingen av denna andra inflammatoriska fas av muskelskador.

Analyserade gener

IL1B IL-6 TNF

Bibliografi

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp