Muskelskada inducerad av träning (regenerativ förmåga)

Varianter som påverkar gener som är involverade i aktiveringen av de celler som ansvarar för muskelregenerering är relevanta för att förstå varför vissa människor tar längre tid på sig att återhämta sig efter muskelskada.

Muskelskada innebär en rad förändringar som sker i tre huvudfaser: en första fas, där mekanisk skada uppstår. Den andra fasen, som är en följd av den första, där inflammation uppstår och slutligen regenereringsfasen efter muskelskada.

I den tredje fasen av muskelregenerering är satellitcellerna aktivt involverade. Dessa celler är musklernas stamceller och finns runt muskelcellerna (kända som muskelfibrer). Satellitcellerna aktiveras av ämnen som produceras under den föregående inflammationsfasen och deltar i regenereringen av skadade fibrer eller ersätter döda fibrer, vilket möjliggör muskelåterhämtning efter skada.

Analyserade gener

SLC30A8 SOD2

Bibliografi

Ahmetov II, Naumov VA, Donnikov AE, Maciejewska-Kar?owska A, Kostryukova ES, Larin AK, et al. SOD2 gene polymorphism and muscle damage markers in elite athletes. Free Radic Res, 2014; 48(8):948–55.

Akimoto AK, Miranda-Vilela AL, Alves PCZ, Pereira LC da S, Lordelo GS, Hiragi C de O, et al. Evaluation of gene polymorphisms in exercise-induced oxidative stress and damage. Free Radic Res, 2010; 44(3):322–31.

Baumert P, Lake MJ, Stewart CE, Drust B, Erskine RM. Genetic variation and exercise-induced muscle damage: implications for athletic performance, injury and ageing. Eur J Appl Physiol, 2016; 116(9):1595–625.

Sprouse C, Gordish-Dressman H, Orkunoglu-Suer EF, Lipof JS, Moeckel-Cole S, Patel RR, et al. SLC30A8 Nonsynonymous Variant Is Associated With Recovery Following Exercise and Skeletal Muscle Size and Strength. Diabetes, 2014; 63(1):363–8.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp