Nivåer av vitamin A (beta-karoten)

Vitamin A är ett samlingsnamn för flera fettlösliga ämnen som retinol, retinylpalmitat och betakaroten. Vitaminets olika metaboliter är viktiga för synen, celldifferentieringen, epitelbarriärfunktionen och immunförsvaret.

Vitamin A är ett essentiellt mikronäringsämne som spelar en viktig roll i ett stort antal fysiologiska processer, inklusive syn, immunsvar, celldifferentiering och cellproliferation, intercellulär kommunikation och reproduktion. Det är ett samlingsnamn för retinol och dess aktiva metaboliter, inklusive retinal, retinylester och retinoinsyra.

Vitamin A erhålls från kosten i två former, eftersom vi inte kan syntetisera detta vitamin. Förformad vitamin A (retinol och retinylester) erhålls från animaliska källor som kött, mejeriprodukter och fisk. Provitamin A (betakarotenoid) får vi från färgade frukter och grönsaker. Båda formerna av vitamin A måste omvandlas till retinal och retinoinsyra efter absorption för att stödja biologiska processer.

Betakarotenoider och karotenoider i allmänhet fungerar som antioxidanter som skyddar kroppen mot reaktiva syreföreningar (ROS) och spelar en viktig roll i förebyggandet av flera sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Studier tyder på att karotener har en skyddande effekt på icke-alkoholorsakad fettlever och lungcancer.

A-vitaminbrist ersätter normalt epitel med skiktat, keratiniserande epitel i ögonen, de periokulära körtlarna, luftvägarna, magtarmkanalen och urinvägarna. Överskott av vitamin A orsakar akuta och kroniska negativa hälsoeffekter.

A-vitaminbrist är mycket vanligare i världen än A-vitamintoxicitet. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 3 miljoner barn utvecklar klinisk A-vitaminbrist varje år, jämfört med de uppskattningsvis 200 fall av A-vitamintoxicitet som diagnostiseras varje år.

Bildandet av vitamin A från provitamin A beror på hur effektivt absorptionen och omvandlingen av de viktigaste aktiva metaboliterna av vitamin A, såsom retinal, retinol och retinoinsyra, sker. Interindividuella skillnader i absorption och omvandling av karotenoider till de biologiskt aktiva formerna av vitamin A har observerats, och studier tyder på att vissa enkla nukleotidpolymorfismer i gener som kodar för enzymer som deltar i absorption och omvandling av betakaroten kan förklara en del av denna variabilitet.

Analyserade gener

BCMO1

Bibliografi

Borel P. et Desmarchelier C. Genetic Variations Associated with Vitamin A Status and Vitamin A Bioavailability. Nutrients. 2017 Mar; 9(3): 246.

Ferrucci L., Perry J.R.B., et al. Common Variation in the ?-Carotene 15,15?-Monooxygenase 1 Gene Affects Circulating Levels of Carotenoids: A Genome-wide Association Study. Am J Hum Genet. 2009 Feb 13; 84(2): 123–133.

Yabuta H., Urata M.., et al. Common SNP rs6564851 in the BCO1 Gene Affects the Circulating Levels of ?-Carotene and the Daily Intake of Carotenoids in Healthy Japanese WomenPLoS One. 2016; 11(12): e0168857.

Chea E.P., Lopez M.J., et al. (2021) Vitamin A. StatPearls

Debelo H., Novotny J.A. et al. (2017) Vitamin A. Adv Nutr. 2017 Nov; 8(6): 992–994.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp