Nivåer av vitamin E

E-vitamin eller tokoferol är ett fettlösligt vitamin som fungerar som antioxidant och är viktigt för sin roll i antiinflammatoriska processer, sin hämning av trombocytaggregation och sin immunförstärkande aktivitet.

Begreppet E-vitamin omfattar 8 föreningar, fyra tokoferoler och fyra tokotrienoler, som förekommer naturligt i livsmedel av vegetabiliskt ursprung. Tokoferol är den viktigaste och vanligaste formen av E-vitamin och kan vara alfa-tokoferol, beta-tokoferol, gamma-tokoferol och delta-tokoferol.

Människan kan inte syntetisera vitamin E, så det är nödvändigt att få i sig det via maten, genom att äta livsmedel från växtriket, eftersom vitamin E bildas genom fotosyntetiska processer i växter.

E-vitamin är olösligt i vatten. Däremot är det fettlösligt, precis som vitamin A, D och K. Av denna anledning beror absorptionen av E-vitamin på absorptionen av lipider i tarmen, vilket kräver sekret från bukspottkörteln och gallvägarna. När E-vitaminet har bundits till tarmens epitelceller inkorporeras det i kylomikroner, som utsöndras i den systemiska cirkulationen.

E-vitamin är viktigt för att förebygga oxidativ stress genom att hämma produktionen av reaktiva syreföreningar när fetter oxideras. Det skyddar också cellmembranet och är nödvändigt för att upprätthålla en korrekt homeostas i skelettmuskulaturen.

E-vitaminbrist på grund av lågt intag via kosten är sällsynt i utvecklade länder. E-vitaminbrist är vanligtvis sekundär till sjukdomar som hindrar absorptionen av E-vitamin från fetter, t.ex. leversjukdomar, störningar i fettmetabolismen och störningar i gallsekretionen.

Vanliga orsaker till E-vitaminbrist är försämrad absorption av fettsyror som ingår i E-vitaminmetabolismen, mutationer i tokoferoltransferproteinet, patienter med cystisk fibros (en lungsjukdom som också kan påverka gallsekretionen), patienter med tarm- och/eller leversjukdomar eller syndrom som kolestas eller primär biliär cirros, och de med vissa ärftliga monogena sjukdomar som är direkt eller indirekt relaterade till vitamin E, t.ex. abetalipoproteinemi (en matsmältningsstörning som kännetecknas av malabsorption av fett).

Analyserade gener

CD36 CYP4F2 SCARB1 TTPA ZPR1

Bibliografi

Galmés S., Serra F., Palou A. Vitamin E Metabolic Effects and Genetic Variants: A Challenge for Precision Nutrition in Obesity and Associated Disturbances. Nutrients. 2018; 10(12): 1919.

Major J.M., Yu K., Wheeler W., et al. Genome-wide association study identifies common variants associated with circulating vitamin E levels. Hum Mol Genet. 2011 Oct 1;20(19):3876-83.

Niforou A, Konstantinidou V, Naska A. Genetic Variants Shaping Inter-individual Differences in Response to Dietary Intakes-A Narrative Review of the Case of Vitamins. Front Nutr. 2020;7:558598.

Wang T, Xu L. Circulating Vitamin E Levels and Risk of Coronary Artery Disease and Myocardial Infarction: A Mendelian Randomization Study. Nutrients. 2019;11(9):2153.

Wright M.E., Peters U., Gunter M.J., et al. Association of variants in two vitamin e transport genes with circulating vitamin e concentrations and prostate cancer risk. Cancer Res. 2009;69(4):1429-38.

Rizvi S., Raza S.T., et al. The Role of Vitamin E in Human Health and Some Diseases. Sultan Qaboos Univ Med J. 2014 May; 14(2): e157–e165.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp