Integritetspolicy

tellmeGen™

Detta rättsliga meddelande reglerar driften av webbplatsen https://www.tellmegen.com (nedan kallad "webbplatsen"). I enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel informeras besökaren om att uppgifterna om den person som ansvarar för webbplatsen är:

CIF: B98649494

e-post: [email protected]

Plats: Arquitecto Mora, 5 - 4 Valencia, 46010, Spain

Policy för cookies

Det rapporteras att webbanalystjänster används för att hjälpa webbplatsen att analysera användningen av användarna av webbplatsen och förbättra deras upplevelse, men i inget fall är associerade med identifierande data av något slag. För mer information om cookiepolicyn för denna webbplats, se följande länk: https://www.tellmegen.com/sv/cookiepolicy

Tillämplig lagstiftning

I allmänhet omfattas relationerna mellan ägaren till denna webbplats och användarna av de tjänster som presenteras av spansk lagstiftning och jurisdiktion.

Innehåll och användning

Användaren informeras om och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär att en kommersiell relation inleds. Ägaren till webbplatsen förbehåller sig rätten att göra oanmälda ändringar som denne anser lämpliga på sina webbplatser, och kan ändra, ta bort eller lägga till innehåll och tjänster som tillhandahålls via samma samt det sätt på vilket de presenteras eller finns på sina servrar.

Immateriella och industriella rättigheter

Alla handelsnamn, varumärken eller kännetecken av något slag som finns på denna webbplats tillhör sina ägare och är skyddade enligt lag.

Länkar

Förekomsten av länkar på webbplatsen är endast avsedd i informationssyfte och innebär inte i något fall ett förslag, en inbjudan eller en rekommendation om dem.

Skydd av personuppgifter

I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 3/2018 av den 5 december om dataskydd och garanti för digitala rättigheter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (RGPD) och lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE eller LSSI), informeras användaren om att:

De personuppgifter som kan komma att begäras från användaren i de olika formulären på denna webbplats kommer aldrig att användas för andra ändamål än de som anges i denna policy.

Den personliga information som begärs kommer alltid att vara det minimum som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsten och, om inte uttryckligen godkänt av användaren eller lagligen skyldig att göra det, kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

De uppgifter som samlas in på denna webbplats kommer att ingå i en behandling som kallas "Webbkontakter" och vars syfte är att svara på frågor som ställs, hantera användarkommentarer och inkludering, om det bekräftas av användaren, i en e-postlista för att få regelbunden kommunikation.

Information om behandling

I enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning måste användaren få specifik och aktuell information från den registeransvarige och användningsområdena och syftena med behandlingen. För detta ändamål visar denna lista de behandlingsaktiviteter som utförs av ägaren till denna webbplats.

- Webbkontakter

- Kunder och användare

- Leverantörer och tredje part

- Mänskliga resurser

Insamling av uppgifter

Insamlingen av uppgifter på denna webbplats sker via följande formulär:

- Kontaktformulär: Namn och e-postadress samlas in för att kunna svara på den fråga som användaren har ställt. Ett annat syfte med detta formulär är att, om användaren så beslutar, inkludera kontaktuppgifterna i en e-postlista för att få regelbunden kommunikation.

- Registrering på e-postlistan: Namn och e-postadress samlas in för att inkludera användaren i en e-postlista för att få periodisk kommunikation.

Som en del av vårt åtagande att säkerställa kvaliteten på de tjänster som erbjuds och för att upptäcka och lösa incidenter, samt för att samla in statistiska uppgifter som gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra, förbehåller sig Genelink S.L. rätten att registrera aktiviteten på skärmen på din mobila enhet eller dator under användningen av vår webb- eller mobilapplikation.

Denna inspelning omfattar endast interaktionen med vår plattform och utesluter allt annat innehåll eller alla andra applikationer som är öppna på din enhet. Den information som samlas in genom dessa inspelningar kommer att behandlas med största möjliga sekretess och säkerhet, i enlighet med vår integritetspolicy, och kommer endast att användas för de ändamål som nämns ovan.

Datakommunikation

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till följande mottagare:

- Värdföretag

- Webbanalysföretag

- Betalningsplattformar

Vi säljer under inga omständigheter dina personuppgifter till tredje part.

Förbud mot registrering av minderåriga

Barn under tretton (13) år bör inte lämna sina personuppgifter utan föregående samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Uppdateringar och ändringar av integritetspolicyn

Ägaren till denna webbplats kan ändra denna sekretesspolicy i enlighet med lagar eller förordningar, eller i syfte att anpassa policyn till de instruktioner som utfärdats av den spanska dataskyddsmyndigheten, varför användare uppmanas att besöka den regelbundet.

Uttryckligt samtycke

Som användare förklarar du att du har blivit vederbörligen informerad om policyn för dataskydd på denna webbplats och accepterar och samtycker till att den behandlas av ägaren av densamma, för de ändamål som anges i denna policy.

Detta dokument uppdaterades senast den 24 april 2024.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp