Atorvastatiini (Annostus)

Atorvastatiini on statiinilääke, jota käytetään veren kolesterolitason alentamiseen ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn. Lihasmyopatia on yksi statiinihoidon tärkeimmistä haittavaikutuksista, ja on kuvattu genomivariantteja, jotka lisäävät alttiutta myopatiaan. Atorvastatiinin annostelun säätäminen SLCO1B1-geenin geneettisten varianttien mukaan voi optimoida hoidon ja vähentää tuki- ja liikuntaelimistön oireiden riskiä.

Statiinit ovat lääkkeitä, jotka toimivat kolesterolisynteesiin osallistuvan hydroksimetyyliglutaryyli-CoA-entsyymin (HMG-CoA) reduktaasin estäjinä. Statiineilla on monia hyödyllisiä vaikutuksia, kuten tulehdusta ehkäiseviä, antioksidanttisia, antiproliferatiivisia ja immunomodulatorisia ominaisuuksia. Lisäksi ne osallistuvat valtimotukosten vakauden ylläpitämiseen ja verihiutaleiden aggregaation estämiseen.

Atorvastatiini, toisin kuin muut statiinit, on synteettistä alkuperää, ja se kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1985. Sen on todettu olevan muita statiineja, kuten simvastatiinia, tehokkaampi lipidiparametrien alentamisessa lyhyellä aikavälillä.

VAIKUTUSMEKANISMI

Statiinit ovat 3-hydroksi-3-metyyliglutaryyli-koentsyymi A:n (HMG-CoA) reduktaasin estäjiä, joka on keskeinen entsyymi kolesterolin biosynteesissä. Tämän seurauksena SREBP(steroleja sääteleviä elementtejä sitovat proteiinit) aktivoituvat, mikä lisää solujen LDL-reseptorien määrää ja alentaa verenkierron kolesterolipitoisuuksia.

VASTA-AIHEET

Atorvastatiini on vasta-aiheinen potilaille, joilla on ollut yliherkkyyttä tälle lääkkeelle tai jollekin sen apuaineelle. Sitä ei myöskään pidä määrätä henkilöille, joilla on maksavaivoja, raskautta tai yhdessä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa (mm. itrakonatsoli, ketokonatsoli, erytromysiini, ritornaviiri, karbamatsepiini, rifampisiini, mikonatsoli, diklofenaakki).

Lisäksi sitä on käytettävä varoen iäkkäillä potilailla (>70 vuotta), henkilöillä, joilla on suvussa tai henkilökohtaisessa historiassa perinnöllisiä lihashäiriöitä, statiinien aiheuttamaa lihastoksisuutta tai alkoholismia.

SIVUVAIKUTUKSET

Atorvastatiinin käyttö voi aiheuttaa usein haittavaikutuksia, kuten mm. ummetusta, ilmavaivoja, dyspepsiaa, päänsärkyä, ihottumaa, unettomuutta, asteniaa tai väsymystä. Myopatia on toinen yleinen haittavaikutus, joka koostuu lihaskivusta, heikkoudesta ja lihasentsyymien lisääntymisestä. On tärkeää seurata vakavia tapauksia, joissa kehittyy rabdomyolyysi, sillä tähän tilaan liittyy lihaskudoksen hajoaminen. Tämän statiinien aiheuttaman myopatian tunnistaminen ei ole helppoa, ja se korjaantuu lääkkeen lopettamisen jälkeen.

KAUPPANIMET

Atorvastatiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm:

  • Atorvaliq®.
  • Caduet®
  • Lipitor®
  • Lypqozet®
  • Cardyl®
  • Colator®
  • Prevencor®
  • Thervan®
  • Zarator®

Analysoidut geenit

SLCO1B1

Kirjallisuusluettelo

Tuteja S, Rader DJ. SLCO1B1 and Statin Therapy. Circ Genom Precis Med. 2018 Sep;11(9):e002320.

Cooper-DeHoff RM. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022 May;111(5):1007-1021.

McIver LA, Siddique MS. Atorvastatin. 2024 May 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 28613530.

Mykkänen AJH, Tarkiainen EK, Taskinen S, et al. Genome-Wide Association Study of Atorvastatin Pharmacokinetics: Associations With SLCO1B1, UGT1A3, and LPP. Clin Pharmacol Ther. 2024 Jun;115(6):1428-1440.

Romaine SP, Bailey KM, Hall AS, Balmforth AJ. The influence of SLCO1B1 (OATP1B1) gene polymorphisms on response to statin therapy. Pharmacogenomics J. 2010 Feb;10(1):1-11.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Isäkuukausi Vain 20. kesäkuuta asti DNA-testeissämme. Käytä kuponki DAD15
Osta