Brivarasetami (Annostus)

Brivarasetaami on epilepsian hoitoon käytettävä kouristuksia ehkäisevä lääke. Se metaboloituu sytokromi CYP2C19:n avulla, ja CYP2C19:n viat voivat johtaa haittavaikutuksiin, jos annosta ei säädellä hyvin.

Brivarasetaami on kouristuslääke, jota käytetään aikuisten ja vähintään 4-vuotiaiden lasten epilepsiapotilaiden hoitoon. Sitä käytetään usein samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa sellaisten kohtausten hallitsemiseksi, jotka vaikuttavat vain osaan aivoista (ns. osittaiset kohtaukset).

VAIKUTUSMEKANISMI

Brivarasetaami vaikuttaa vähentämällä aivojen epänormaalia sähköistä toimintaa. Brivarasetaami sitoutuu SV2A-proteiiniin, jota on synaptisessa vesikkelissä ja jonka ajatellaan aiheuttavan osan kohtausprosessista. Brivarasetaamin sitoutuminen SV2A:han näyttää olevan tämän lääkkeen tärkein vaikutusmekanismi.

VASTA-AIHEET

Yliherkkyys brivarasetaamille ja muille pyrrolidonijohdannaisille.

VAROITUKSET

Brivarasetaamin turvallisuutta ja tehoa alle 4-vuotiailla lapsilla ei ole vielä varmistettu.

Brivarasetaamin käyttö voi aiheuttaa itsetuhoisten ajatusten/käyttäytymisen riskin, joten on erittäin tärkeää seurata potilaan psyykkistä tilaa.

Brivarasetaamin määräämistä ei suositella dialyysihoidossa oleville munuaispotilaille, koska turvallisuudesta ja tehosta ei ole tietoja.

Maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ennen brivarasetaamin määräämistä, koska näistä potilaista ei ole tietoja turvallisuudesta ja tehosta. Säädä annosta hyvin tarkasti ja seuraa potilasta, jos tätä lääkettä päätetään määrätä.

HAITTAVAIKUTUKSET

Yleisimmät haittavaikutukset ovat ummetus, pahoinvointi, oksentelu, äärimmäinen väsymys tai energian puute.

Vakavampia mutta harvinaisempia haittavaikutuksia ovat: kasvojen, kurkun, kielen, huulten ja silmien turvotus, nielemis- tai hengitysvaikeudet, käheys, harhaluulot, harhaluulot, itsemurha-ajatukset ja -käyttäytyminen.

KAUPPANIMI

  • Briviact®

Analysoidut geenit

CYP2C19
Etsimäsi DNA-testi
Osta