Imipramiini (Annostus)

Imipramiini on trisyklinen masennuslääke, jota käytetään pääasiassa masennushäiriöiden ja lasten yöllisen enureesin hoitoon. Sen teho ja siedettävyys liittyvät CYP2D6- ja CYP2C19-sytokromien metaboliseen aktiivisuuteen, joten geneettisen profiilin tunteminen voi auttaa optimaalisen annoksen säätämisessä.

Imipramiini kuuluu kolmannen sukupolven trisyklisten masennuslääkkeiden perheeseen, jota käytetään yli 6-vuotiaiden lasten masennuksen ja yöllisen enureesin hoitoon. Sitä on käytetty myös muiden sairauksien, kuten agorafobian, anoreksia nervosan, tarkkaavaisuushäiriön, kroonisen kivun tai paniikkihäiriön hoitoon.

VAIKUTUSMEKANISMI

Imaprime on trisyklinen masennuslääke, jota on käytetty psykiatriassa 1960-luvulta lähtien. Sen vaikutusmekanismi ei ole täysin selvä, vaikka oletetaankin, että se estää serotoniinin/noradrenaliinin takaisinottoa hermopäätteissä, mikä lisää näiden välittäjäaineiden biologista saatavuutta keskushermostossa. Lääkkeen vaikutustavan lapsuusiän vuodekastelun hallinnassa uskotaan olevan riippumaton sen masennuslääkkeellisestä vaikutuksesta.

VASTA-AIHEET

Imipramiini on vasta-aiheinen potilaille, joilla on aiemmin ilmennyt yliherkkyyttä tälle lääkkeelle tai muille dibentsatsepiineille. Sitä ei tule käyttää toipuvilla potilailla, jotka ovat saaneet akuutin sydäninfarktin tai potilailla, joilla on sydämen johtumishäiriöitä.

On tärkeää huomata, että merkittäviä haittavaikutuksia voi esiintyä, kun sitä yhdistetään muiden lääkkeiden, kuten muiden masennuslääkkeiden, opioidien, alkoholin tai kasviperäisten lääkkeiden kanssa. On tärkeää neuvotella lääkärin kanssa, jos käytät muita lääkkeitä tai lisäravinteita.

Imipramiinia on käytettävä varoen yli 65-vuotiailla potilailla sen antikolinergisten ja rauhoittavien vaikutusten vuoksi, erityisesti potilailla, joilla on kognitiivinen heikentyminen, pyörtymisriski, dementia tai virtsateiden ongelmat. Lisäksi tarkkaa seurantaa suositellaan henkilöille, joilla on sydän- ja verisuonisairauksia tai aiemmin ollut sydänsairaus, diabeetikoille, aivohalvaus, glaukooma tai munuaisten vajaatoiminta.

SIVUVAIKUTUKSET

Imipramiini voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muutkin trisykliset masennuslääkkeet, joista useimmat ovat lieviä ja ohimeneviä ja yleensä häviävät hoidon jatkuessa. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat muun muassa painonnousu, levottomuus, unihäiriöt, sekavuus, vapina, näön hämärtyminen, takykardia, hypotensio, ummetus tai liiallinen hikoilu. Lisäksi, vaikkakin harvemmin, voi esiintyä uneliaisuutta, huimausta, päänsärkyä, rytmihäiriöitä, pahoinvointia tai oksentelua ja virtsaamisongelmia.

KAUPPANIMET

  • Tofranil®

Analysoidut geenit

CYP2C19 CYP2D6

Kirjallisuusluettelo

Dean L. Imipramine Therapy and CYP2D6 and CYP2C19 Genotype. Medical Genetics Summaries. National Center for Biotechnology Information (US). March 23, 2017.

Hicks JK, Swen JJ, Thorn CF, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Tricyclic Antidepressants. Clin Pharmacol Ther, 2013; 93(5):402–8.

Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. Clin Pharmacol Ther. 2017 Jul;102(1):37-44.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Isäkuukausi Vain 20. kesäkuuta asti DNA-testeissämme. Käytä kuponki DAD15
Osta