Paroksetiini (Annostus)

Paroksetiini on selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin kuuluva lääke. Sitä käytetään muun muassa masennuksen, pakko-oireisen häiriön, paniikkihäiriön ja ahdistuneisuushäiriön hoitoon. Paroksetiinivasteen vaihteluun sisältyy fyysisiä, psykososiaalisia ja myös geneettisiä tekijöitä, kuten tiettyjen varianttien esiintyminen CYP2D6-geenissä, joka on tärkein sen metaboliaan osallistuva sytokromi.

Paroksetiini on selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) ryhmään kuuluva masennuslääke, jolla on samanlainen profiili kuin fluoksetiinilla. Se estää erityisesti 5-hydroksitryptamiinin takaisinottoa aivojen neuroneihin.

VASTA-AIHEET

Yliherkkyys paroksetiinille

Yhdistelmähoidossa MAOI:iden (monoamiinioksidaasi-inhibiittori-masennuslääkkeet) kanssa hoito on aloitettava 2 viikon kuluttua palautumattoman MAOI:n lopettamisesta tai 24 tunnin kuluttua palautuvan MAOI:n lopettamisesta ja paroksetiinin lopettamisen ja MAOI:n aloittamisen välille on varattava vähintään yksi viikko; yhdistelmä tioridatsiinin tai pimotsidin kanssa.

VAROITUKSET

Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on aiemmin esiintynyt maniaa, vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa, maksan vajaatoimintaa, diabetesta (jos he saavat samanaikaisesti paroksetiinia ja pravastatiinia, voi vaatia suun kautta otettavien hypoglykemialääkkeiden ja/tai insuliinin annoksen säätämistä), epilepsiaa, kouristuksia, kulmahuppuglaukoomaa tai aiemmin esiintyneitä kouristuksia, sydänsairauksia, hyponatemiaan johtavia tiloja, aiemmin esiintyneitä verenvuotohäiriöitä tai verenvuodolle altistavia tiloja.

Varotoimenpiteet määrättäessä iäkkäille.

Varovaisuutta samanaikaisessa käytössä suun kautta otettavien antikoagulanttien, verihiutaleiden toimintaan vaikuttavien ja verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa. Yhdistettynä serotonergisten lääkkeiden ja/tai neuroleptien kanssa NMS:n (neuroleptinen pahanlaatuinen oireyhtymä) riski.

Paroksetiinia ei saa käyttää lapsille ja nuorille; jos paroksetiinia on tarpeen määrätä, on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, koska se lisää itsetuhoisen käyttäytymisen ja vihamielisyyden riskiä. Alle 7-vuotiailla lapsilla ei ole kliinisiä tutkimuksia.

Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava määrättyjen annosten suhteen, koska psykomotorista levottomuutta/akatasiaa voi esiintyä ensimmäisten viikkojen aikana, arvioi sen käyttöä.

Itsemurhariski on olemassa, seuraa potilasta tarkasti, kunnes havaitaan paranemista. Noudata vielä suurempaa varovaisuutta potilailla, joilla on aiemmin ollut itsemurhakäyttäytymistä tai -ajatuksia, tai potilailla, jotka osoittavat huomattavaa itsemurha-ajatusta ennen hoidon aloittamista. Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, ja se on tehtävä asteittain useiden viikkojen tai kuukausien aikana.

HAITTAVAIKUTUKSET

Kolesterolipitoisuuden nousu, ruokahalun väheneminen, uneliaisuus, unettomuus, levottomuus, aggressiivisuus, aggressiivisuus, epänormaalit unet, keskittymiskyvyn heikkeneminen, huimaus, vapina, päänsärky, keskittymiskyvyn heikkeneminen, näön hämärtyminen, haukottelu; pahoinvointi, ummetus, ripuli, oksentelu, suun kuivuminen; hikoilu, seksuaalinen toimintahäiriö; astenia, painonnousu.

Lyhytaikaisissa kliinisissä tutkimuksissa lapsilla ja nuorilla havaittiin lisääntynyttä itsetuhoista käyttäytymistä, itseään vahingoittavaa käyttäytymistä ja lisääntynyttä vihamielisyyttä.

YHTEISVAIKUTUKSET LÄÄKKEIDEN KANSSA

Paroksetiini voimistaa toksisuuttaan (serotonerginen oireyhtymä), jos sitä annetaan yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa: MAOI-masennuslääkkeet, L-tryptofaani, triptaanit, tramadoli, linetsolidi, metyylitioniinikloridi, SSRI-masennuslääkkeet, litium, petidiini, Hypericum perforatum.

Fosamprenaviiri/ritonaviiri pienentää paroksetiinin plasmapitoisuuksia.

Paroksetiini suurentaa seuraavien aineiden pitoisuuksia plasmassa: prosyklidiini, klomipramiini, nortriptyliini, desipramiini, perfenatsiini, tioridatsiini, risperidoni, atomoksetiini, propafenoni, flekainidi, metoprololi.

Paroksetiini voi lisätä verenvuotoriskiä, jos sitä annetaan yhdessä seuraavien aineiden kanssa: oraaliset antikoagulantit, NSAID/ASA ja muut verihiutaleiden muodostumista estävät aineet.

Paroksetiini vähentää tamoksifeenin tehoa. Paroksetiinia on vältettävä mahdollisuuksien mukaan rintasyöpää ehkäisevän tamoksifeenihoidon aikana.

Varovaisuutta, jos paroksetiinia käytetään yhdessä seuraavien aineiden kanssa: fentanyyli yleisanestesian tai kroonisen kivunhoidon yhteydessä.

Paroksetiinin ja pravastatiinin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verensokeripitoisuuden nousua.

Vältä alkoholinkäyttöä paroksetiinihoidon aikana.

KAUPPANIMET

  • Arapaxel ®
  • Casbol ®
  • Daparox ®
  • Frosinor ®
  • Motivan ®
  • Seroxat ®
  • Xetin ®

Analysoidut geenit

CYP2D6

Kirjallisuusluettelo

Hicks J, Bishop J, Sangkuhl K, Müller D, Ji Y, Leckband S, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Clin Pharmacol Ther, 2015; 98(2):127–34.

Alessandrini M, Chaudhry M, Dodgen TM, Pepper MS. Pharmacogenomics and Global Precision Medicine in the Context of Adverse Drug Reactions: Top 10 Opportunities and Challenges for the Next Decade. OMICS, 2016; 20(10):593–603.

Brückl TM, Uhr M. ABCB1 genotyping in the treatment of depression. Pharmacogenomics, 2016; 17(18):2039–69.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta