Tioguaniini, Atsatiopriini, Merkaptopuriini (Annostus)

Tiopuriiniperheeseen kuuluvat puriiniaineenvaihdunnan antagonistit, joita käytetään laajalti autoimmuunisairauksien ja joidenkin syöpätyyppien hoidossa. TPMT-geenin koodaama tiopuriinimetyylitransferaasi osallistuu niiden aineenvaihduntaan, joten aineenvaihduntaprofiilin tunteminen voi olla hyödyllistä annoksen oikeassa säätämisessä ei-toivottujen haittavaikutusten välttämiseksi.

Atsatiopriini

Atsatiopriini on merkaptopuriiniperäinen immunosuppressantti, joka vastustaa puriiniaineenvaihduntaa. Sitä käytetään ensisijaisesti autoimmuunisairauksissa, joissa kortikosteroidivaste on riittämätön, sekä elinsiirron vastaanottajien hylkimisen estämiseen (yhdessä muiden immunosuppressanttien kanssa).

Atsatiopriinin tärkeimmät haittavaikutukset ovat luuydinlama, ruoansulatuskanavan intoleranssi ja maksatoksisuus. Sitä on käytettävä varovasti potilailla, joilla on kihti tai bakteeri-infektioita, ja hematologista ja biokemiallista seurantaa on tehtävä säännöllisesti.

Tioguaniini

Tioguaniini on antineoplastinen lääke, joka myös vastustaa puriiniaineenvaihduntaa. Aktivoituessaan se estää de novo -puriinisynteesiä sekä puriininukleotidien interkonversioita. Tätä lääkettä käytetään akuutin leukemian hoidossa.

Tärkeimmät haittavaikutukset liittyvät ruoansulatuskanavan (pahoinvointi, oksentelu, ripuli), hepatobiliaryn (keltaisuus), aineenvaihdunnan (hyperurikemia) ja hematologisiin (myelosuppressio) häiriöihin.

Kliiniset vaikutukset

Näiden geenien vajaatoiminta voi johtaa TPMT:n puutokseen ja sen myötä tiopuriinien epänormaaliin metaboliaan. Useimmilla ihmisillä tämä puutos ei aiheuta terveysongelmia, sillä atsatiopriinihoito tai 6-merkaptopuriinihoito ei ole kovin yleistä. Näitä lääkkeitä saavilla henkilöillä, joilla on TPMT:n puutos, aineenvaihdunta on kuitenkin hitaampaa, ja heidän hoitovasteensa on epätasaisempi ja haittavaikutusten määrä suurempi. Näistä joitakin ovat pahoinvointi ja transaminaasien nousu, mutta myös muita, jotka voivat olla vakavia, kuten luuytimen suppressio (kyvyttömyys muodostaa uusia verisoluja).

TPMT-geenin lisäksi NUDT15-geenin variaatioihin liittyy tiopuriinien heikentynyt metabolia, ja siksi niiden riski saada samanlaisia haittavaikutuksia kuin TPMT-geenin.

Analysoidut geenit

NUDT15 TPMT

Kirjallisuusluettelo

Dai Z, Papp AC, Wang D, Hampel H, Sadee W. Genotyping panel for assessing response to cancer chemotherapy. BMC Med Genomics, 2008; 1(1):24.

Hawwa AF, Millership JS, Collier PS, Vandenbroeck K, McCarthy A, Dempsey S, et al. Pharmacogenomic studies of the anticancer and immunosuppressive thiopurines mercaptopurine and azathioprine. Br J Clin Pharmacol, 2008; 66(4):517-28.

Stocco G, Cheok M, Crews K, Dervieux T, French D, Pei D, et al. Genetic Polymorphism of Inosine Triphosphate Pyrophosphatase Is a Determinant of Mercaptopurine Metabolism and Toxicity During Treatment for Acute Lymphoblastic Leukemia. Clin Pharmacol Ther, 2009; 85(2):164-72.

Relling M V, Gardner EE, Sandborn WJ, Schmiegelow K, Pui C-H, Yee SW, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for Thiopurine Methyltransferase Genotype and Thiopurine Dosing: 2013 Update. Clin Pharmacol Ther, 2013; 93(4):324-5.

Dean L. Azathioprine Therapy and TPMT Genotype. Medical Genetics Summaries. 2012.

Dickson AL, Daniel LL, Zanussi J, et al. TPMT and NUDT15 Variants Predict Discontinuation of Azathioprine for Myelotoxicity in Patients with Inflammatory Disease: Real-World Clinical Results. Clin Pharmacol Ther. 2022;111(1):263-271. .

Tamm R, Oselin K, Kallassalu K, et al . Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) pharmacogenetics: three new mutations and haplotype analysis in the Estonian population. Clin Chem Lab Med. 2008;46(7):974-979.

Relling MV, Schwab M, Whirl-Carrillo M, et al . Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for Thiopurine Dosing Based on TPMT and NUDT15 Genotypes: 2018 Update. Clin Pharmacol Ther. 2019;105(5):1095-1105. .

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta