MTHFR-geeni

MTHFR-geeni koodaa keskeistä entsyymiä folaattiaineenvaihdunnassa. Useissa tutkimuksissa on yhdistetty C677T- ja A1298C-populaatioiden yleisten varianttien esiintyminen heikentyneeseen folaattiaineenvaihduntakapasiteettiin, joka voi liittyä useisiin kliinisiin tiloihin.

MTHFR-geeni koodaa entsyymiä metyleenitetrahydrofolaattireduktaasi, joka on avainasemassa folaatti- ja homokysteiinimetaboliassa katalysoimalla ravinnolla nautitun folaatin (B9-vitamiini) muuntamista pääasialliseksi kiertäväksi folaattimuodoksi, jota käytetään muunnosreitillä homokysteiinistä metioniiniksi. Metioniini on välttämätön aminohappo, joka ei ole välttämätön ainoastaan elimistön proteiinien muodostumiselle vaan myös DNA:n metylaatiolle ja geeniekspression säätelylle. Tässä mielessä muutokset MTHFR-geenin sekvenssissä voivat johtaa tämän entsyymin puutteeseen ja sen myötä muutoksiin folaatin muuntosyklissä ja metioniinin tuottamisessa homokysteiinistä, mikä voi johtaa veren alhaisiin folaattipitoisuuksiin ja kohonneisiin homokysteiinipitoisuuksiin veressä ja virtsassa (homokystinuria).

MTHFR-geenin C677T- ja A1298C-muunnokset ovat kaksi yleisintä polymorfismia väestössä. Noin 60-70 %:lla yksilöistä on vähintään yksi näistä variantteista, 8,5 % on homotsygoottisia (kaksi kopiota jommankumman suhteen) ja 2,25 % on yhdistelmäheterotsygoottisia kantajia (yksi kopio kummastakin variantista). Molemmat variantit on yhdistetty MTHFR-entsyymin heikentyneeseen aktiivisuuteen ja foolihapon prosessoinnin heikentyneeseen tehokkuuteen. C677T-muutos pienentää MTHFR:n ja sen kofaktorin affiniteettia, mikä suosii lämpökestävyyttä ja vähentää entsyymin aktiivisuutta, kun taas A1298C vähentää suoraan entsyymin aktiivisuutta. Tämän seurauksena nämä variantit on yhdistetty useisiin sairauksiin, kuten syöpiin, sepelvaltimotautiin, muuttuneisiin plasman lipidipitoisuuksiin ja hermostoputken sulkeutumishäiriöihin sekä trombofiliaan, hedelmällisyysongelmiin ja raskauskomplikaatioihin.

Huolimatta folaatin ja MTHFR:n elintärkeästä roolista sen aineenvaihdunnassa tieteelliset havainnot ovat kuitenkin edelleen epäjohdonmukaisia eikä ole tilastollisesti merkittävää näyttöä siitä, että näillä polymorfismeilla olisi vaikutusta rutiininomaisiin kliinisiin käytäntöihin. Tässä yhteydessä American College of Medical Genetics and Genomics ei suosittele näiden kahden yleisen polymorfismin rutiinitestausta, eikä American Academy of Nutrition and Dietetics suosittele ruokavaliointerventioita. Tämä johtuu siitä, että molempien varianttien esiintyvyys on suuri väestössä, eikä kantajille voida tarjota kliinisesti mielekkäitä interventioita, joten niiden tunnistaminen ei ole tällä hetkellä hyödyllistä.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten genetiikka vaikuttaa siihen, kuka olet, käy geneettiset persoonallisuuspiirteet -osiossa.

.

Analysoidut geenit

MTHFR

Kirjallisuusluettelo

MTHFR genetic testing: Controversy and clinical implications. Australian Journal for General Practitioners 2016; 45(4):237-240.

Wan L et al. Methylenetetrahydrofolate reductase and psychiatric diseases. Transl Psychiatry 2018; 8, 242.

Leclerc D et al. Molecular Biology of Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) and Overview of Mutations/Polymorphisms. Madame Curie Bioscience Database [May 2022].

Liu F et al. 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase C677T gene polymorphism and peripheral arterial disease: A meta-analysis. Vascular. 2020:1708538120982698.

Osadnik T et al. Genetic and environmental factors associated with homocysteine concentrations in a population of healthy young adults. Analysis of the MAGNETIC study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020;30(6):939-947.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta