Neuroottisuus

Neuroottisuus on yksi tärkeimmistä persoonallisuuden piirteistä, joka viittaa henkilön taipumukseen kokea negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, surua, ärtyneisyyttä ja huolta.

Neuroottisuuden määritelmä on 1960-luvulla tapahtuneen käyttöönoton jälkeen kokenut erilaisia käsitteellistämisiä. Yleisesti ottaen sillä viitataan suhteellisen vakaaseen taipumukseen suhtautua maailmaan ja omaan elämään kielteisesti ja reagoida kielteisillä tunteilla uhkaaviin, turhauttaviin tai tappiollisiin kokemuksiin. Neuroottisuuden käsitteellistämisen vaikeudesta huolimatta näyttää vallitsevan yksimielisyys siitä, että tärkein piirre on taipumus kokea kielteisiä tunteita. Näitä negatiivisia tunteita ovat olleet ärtyneisyys, pelko, suru, ahdistus, huoli, vihamielisyys, muuttunut itsetuntemus sekä haavoittuvuuden ja hallitsemattomuuden tunteet.

Henkilöt, joilla on korkea neuroottisuuden taso, kokevat yleensä todennäköisemmin negatiivisia tunteita intensiivisesti ja useammin kuin henkilöt, joilla on alhainen neuroottisuuden taso. He saattavat olla alttiimpia stressille, ahdistukselle ja masennukselle. Lisäksi he saattavat reagoida emotionaalisesti herkemmin arkielämän haasteisiin ja epäsuotuisiin tilanteisiin.

Matalan neuroottisuusasteen omaavat ihmiset ovat toisaalta yleensä emotionaalisesti vakaampia, kestävät paremmin stressiä ja säilyttävät yleensä rauhallisemman ja optimistisemman asenteen myös vaikeissa tilanteissa.

On tärkeää huomata, että neuroottisuutta ei pidetä sinänsä negatiivisena. Kaikki persoonallisuuden piirteet, myös neuroottisuus, esiintyvät spektrillä, ja niillä voi olla etuja tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi ihmiset, joilla on kohtalainen neuroottisuus, saattavat olla tietoisia mahdollisista ongelmista ja ryhtyä toimiin niiden ratkaisemiseksi. Kun neuroottisuus on kuitenkin erittäin korkealla tasolla, se voi haitata henkilön elämänlaatua ja päivittäistä toimintakykyä.

Neuroottisuuteen vaikuttaa geneettisten, biologisten, ympäristöön liittyvien ja elämänkokemukseen liittyvien tekijöiden yhdistelmä. Biologisista tekijöistä havaitaan, että erot limbisen järjestelmän ja amygdalan, tunteisiin liittyvien aivoalueiden, toiminnassa voivat vaikuttaa neuroottiseen taipumukseen. Muun muassa traumaattiset tapahtumat, perheeseen liittyvät vaikeudet, kiusaaminen, kulttuuriset arvot tai sosiaaliset normit voivat puolestaan vaikuttaa neuroottisuuteen liittyvien tunne- ja kognitiivisten mallien kehittymiseen.

Havaittujen varianttien lukumäärä

Riskilokusten lukumäärä

85 loci

Analysoidut geenit

ACVR2A AGBL1 ARNTL ARPP21 BBX C11orf58 CCDC68 CDH2 CELF4 CENPW CLUH CRHR1 CSF3R CSMD1 CTTNBP2 DCAF5 DHX15 DLC1 DRD2 ELAVL2 EMX2 FBXL17 FBXO21 FBXO31 FOXP2 GATA4 GGT7 GLIS3 GRM3 GRM5 GRM8 GTF2IRD1 KIRREL3 KLHL1 KLHL29 LINGO1 LINGO2 MAD1L1 MEF2C MMS22L MSRA MTCH2 MYO1H NCAM1 NR4A2 OAZ2 PAX6 PCCB PCDH9 PHF2 PIK3C3 PLCL2 POU5F2 PRAG1 PRKCA PRSS51 PTCH1 PTPRD PVALEF RBFOX1 RGS6 SEMA6D SETD1A SIM1 SORCS3 SPRING1 SQOR STK24 TAOK3 TCF4 TEF TENM3 TLR4 TMEM106B TMEM114 VEPH1 VRK2 VWC2L XKR6 YLPM1 ZDHHC5 ZNF507 ZNF648 ZNF804A

Kirjallisuusluettelo

García A.M., Sánchez-Meca J., et al . Neuroticism and suicidal thoughts: a meta-analytic study. Rev. Esp. Salud Publica vol.92 Madrid 2018 Epub 16-Aug-2018

Widiger T.A. et Oltmanns J.R . Neuroticism is a fundamental domain of personality with enormous public health implications. World Psychiatry. 2017 Jun; 16(2): 144-145.

Luciano M., Hagenaars S.P., et al . Association analysis in over 329,000 individuals identifies 116 independent variants influencing neuroticism. Nature Genetics, 18 Dec 2017, 50(1):6-11.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta