Vasenkätisyys (vasen lateraalisuus)

Vasemmankätisyys tarkoittaa sitä, että jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten kirjoittamisessa, syömisessä tai esineen heittämisessä, käytetään ensisijaisesti vasenta kättä. Vasenkätisyys on harvinaisempaa kuin oikeakätisyys, ja se on yhdistetty tiettyihin neuropsykiatrisiin piirteisiin, kuten skitsofreniaan ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Vasemmankätisillä ihmisillä on selvä mieltymys käyttää vasenta kättä oikean sijaan, ja tämä näkyy jo varhaisessa kehitysvaiheessa, jopa kohdussa, kun alkio alkaa liikuttaa vain toista kättä. Yhden käden jatkuva käyttö koko elämän ajan voi johtaa luuston ja luuntiheyden muutoksiin. Lisäksi vasemman lateraalisuuden on todettu olevan yhteydessä aivojen kielelliseen lateralisaatioon eli siihen, kummalla puolella on suurin merkitys kielessä. Sen yhteyttä joihinkin neuropsykiatrisiin piirteisiin, kuten skitsofreniaan ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, on myös tutkittu.

Geneettisellä vaikutuksella voi olla ratkaiseva merkitys selitettäessä eroja kielenkäsittelyssä, avaruudellisissa taidoissa ja tunteissa vasenkätisten ja oikeakätisten välillä. Tämän ominaisuuden tarkkaa etiologiaa ei kuitenkaan vielä täysin tunneta, vaikka sen on osoitettu olevan erittäin polygeeninen. Geneettisen vaikutuksen lisäksi vasemmanpuoleisuutta voidaan selittää myös ympäristötekijöillä, jotka voivat vaikuttaa siihen jo syntymävaiheesta lähtien. Tällaisten ympäristötekijöiden tarkkoja vaikutuksia ei kuitenkaan vielä täysin tunneta.

Vasemmankätisyyden esiintyvyys on maailmanlaajuisesti noin 10 %, ja se on suurempi miehillä kuin naisilla. Ongelmana vasenkätisyyden tutkimuksessa on se, että ei-oikeakätiset ihmiset on historiallisesti pakotettu käyttämään oikeaa kättään jokapäiväisissä tehtävissä, mikä on johtanut siihen, että joistakin vasenkätisistä tai kaksikätisistä ihmisistä on tämän pakon vuoksi tullut oikeakätisiä. Tämä on aiheuttanut sen, että oikeakätisyyden pakottaminen vaihtelee eri kulttuureissa, ja vaikka se on vähentynyt viime vuosikymmeninä, se on saattanut vaikuttaa vasenkätisyyden yleisyyttä koskevien tilastojen tarkkuuteen.

Havaittujen varianttien lukumäärä

Riskilokusten lukumäärä

36 loci

Analysoidut geenit

ABT1 ANKS1B ATP1B1 ATXN2L BCR BUB3 C11orf58 CADM1 CNTN3 FAM171B FES FOXG1 GPR12 LINC02210-CRHR1 MAP2 MDC1 MDGA2 NDRG1 NPAS4 PAX4 PITPNB PPP1R21 ROBO2 RSF1 SH3RF3 SHOX2 SLC39A8 SNTB2 ST3GAL3 TBC1D5 TMEM161B TRIM36 TUBA1B TUBB2A TUBB3 TUBB4A ZNF366

Kirjallisuusluettelo

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta