LCHAD-puutos

LCHADD-puutos eli pitkäketjuisen 3-hydroksiasyyli-CoA-dehydrogenaasin puutos on sairaus, joka vaikuttaa aineenvaihduntaprosessiin, jonka avulla elimistömme saa energiaa tietyistä rasvoista, erityisesti paaston aikana.

Pitkäketjuisen 3-hydroksiasyyli-CoA-dehydrogenaasin puutos (LCHADD) on autosomaalinen resessiivisesti periytyvä aineenvaihdunnan häiriö, joka kuuluu monogeenisten pitkäketjuisten rasvahappojen hapettumisen mitokondriaalisten häiriöiden ryhmään. LCHADD on harvinainen sairaus, jonka esiintyvyys on noin yksi tapaus 250 000 asukasta kohti.

LCHADD:hen liittyy mitokondriaalisen beeta-oksidaation häiriö, joka on useita entsyymejä sisältävä aineenvaihduntareitti, jossa rasvahapoista tuotetaan asetyyli-CoA:ta ja energiaa. Tuotettu asetyyli-CoA voi siirtyä Krebsin sykliin ja tuottaa energiaa. Kun beeta-oksidaatio häiriintyy, kertyy mahdollisesti myrkyllisiä hapettumattomia asyyli-CoA-estereitä, ja asyyli-CoA-ryhmät siirtyvät muihin molekyyleihin muodostaen asyylikonjugaatteja, jotka eivät pääse tavanomaisiin biokemiallisiin reitteihin. Osa asyylikonjugaateista, kuten asyylikarnitiini, kulkeutuu vereen ja erittyy virtsaan. Seulonta, jossa analysoidaan asyylikarnitiiniprofiili kuivattua veripistettä käyttäen (Guthrie-kortti), on tunnettu ja yleisesti käytetty menetelmä, joka mahdollistaa vastasyntyneiden seulonnan.

Oireet

Oireet ilmaantuvat heti varhaislapsuudessa, paastojaksojen aikana, ja niihin kuuluvat letargia, hypoglykemia eli alhainen verensokeri, heikko lihasjänteys (hypotonia), kuumeiset infektiot ja maha-suolikanavan tulehdukset, maksavaivat ja verkkokalvon poikkeavuudet. Tunnettuja peruuttamattomia pitkäaikaiskomplikaatioita ovat perifeerinen neuropatia, retinopatia ja sydänsairaudet.

Sairauksien hallinta

LCHADD:n hoito on elinikäistä, ja se perustuu pitkien paastojaksojen välttämiseen ja ruokavalioon, joka ei sisällä pitkäketjuisia rasvahappoja. Lisäksi käytetään L-karnitiinilisää ja anapleroottista hoitoa, joka perustuu sitruunahappokierron substraatin tarjoamiseen, joka estää rasvahappojen puutteellisen hapettumisen. Yksi esimerkki on triheptanoin, synteettinen keskipitkäketjuinen triglyseridi, jota tutkitaan pitkäketjuisten rasvahappojen hapettumishäiriöiden hoitoon.

Analysoidut geenit

HADHA

Kirjallisuusluettelo

Adeva-Andany MM, Carneiro-Freire N, Seco-Filgueira M, et al . Mitochondrial β-oxidation of saturated fatty acids in humans. Mitochondrion. 2019 May;46:73-90.

IJlst L, Ruiter JP, Hoovers JM, et al . Common missense mutation G1528C in long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency. Characterization and expression of the mutant protein, mutation analysis on genomic DNA and chromosomal localization of the mitochondrial trifunctional protein alpha subunit gene. J Clin Invest. 1996 Aug 15;98(4):1028-33.

Karall D, Brunner-Krainz M, Kogelnig K, et al . Clinical outcome, biochemical and therapeutic follow-up in 14 Austrian patients with Long-Chain 3-Hydroxy Acyl CoA Dehydrogenase Deficiency (LCHADD). Orphanet J Rare Dis. 2015 Feb 22;10:21.

Liewluck T, Mundi MS, Mauermann ML. Mitochondrial trifunctional protein deficiency: a rare cause of adult-onset rhabdomyolysis. Muscle Nerve. 2013 Dec;48(6):989-91.

Lotz-Havla AS, Röschinger W, Schiergens K, et al . Fatal pitfalls in newborn screening for mitochondrial trifunctional protein (MTP)/long-chain 3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (LCHAD) deficiency. Orphanet J Rare Dis. 2018 Jul 20;13(1):122.

Shirley M. Triheptanoin: First Approval. Drugs. 2020 Oct;80(15):1595-1600.

Vockley J, Longo N, Madden M, et al . Dietary management and major clinical events in patients with long-chain fatty acid oxidation disorders enrolled in a phase 2 triheptanoin study. Clin Nutr ESPEN. 2021 Feb;41:293-298.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta