Neuronaalinen ceroidilipofuskinoosi tyyppi 1 (PPT1-assosioitu)

Neuronaaliset keroidiset lipofuskinoosit ovat ryhmä neurodegeneratiivisia sairauksia, jotka aiheuttavat eteneviä älyllisiä ja motorisia häiriöitä. Tyypin 1 seroidisessa lipofuskinoosissa on kyse PPT1-geenistä, joka tuottaa tiettyjen proteiinien hajottamisesta vastaavaa lysosomaalista entsyymiä.

Neuronaaliset seroidiset lipofussiinoosit (NCL) tai Battenin tauti ovat ryhmä perinnöllisiä, hermostoa rappeuttavia, lysosomaalisia varastointisairauksia, joille on ominaista etenevä älyllinen ja motorinen heikkeneminen, kouristukset ja ennenaikainen kuolema. Useimmille muodoille on ominaista näön menetys. Kliinisiä fenotyyppejä on perinteisesti luonnehdittu puhkeamisiän ja kliinisten piirteiden ilmaantumisjärjestyksen mukaan lapsuusiän, myöhäislapsuuden, nuoruusiän ja aikuisiän epilepsiassa.

NCL:ää tiedetään aiheuttavan patogeeniset variantit kolmessatoista geenissä (PPT1, TPP1, CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5, CTSF, ATP13A2, GRN, KCTD7). NCL:n diagnoosi perustuu entsyymiaktiivisuusmääritykseen ja molekyyligeneettisiin testeihin. Epätavallisissa tapauksissa diagnoosi perustuu biopsiakudosten elektronimikroskooppiin. Diagnostinen testausstrategia riippuu taudin puhkeamisiästä.

NCL:n ilmaantuvuus on suurimmillaan Pohjois-Euroopassa ja Yhdysvalloissa: 1 tapaus 12 500 asukasta kohti.

Oireet

Useimmilla NCL-potilailla (lukuun ottamatta CTSD-geeniin liittyvää potilasta) psykomotorinen kehitys on normaalia ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista. NCL:t ilmenevät yleensä lapsuudessa, ja potilaiden elinajanodote on lyhyt, vaikka on myös tapauksia, joissa tauti puhkeaa myöhään, 60 ikävuoden jälkeen, jolloin oireet ovat lievempiä ja ennuste parempi.

NCL:ssä esiintyy vähintään kaksi seuraavista oireista: dementia, epilepsia, liikuntahäiriö ja näköhäiriö. Muut ilmenemismuodot ja ajoitus riippuvat siitä, onko potilaalla mutaatioita jossakin 13 sukulaisgeenistä.

Klassisessa tai PPT1-assosioituneessa infantiilissa muodossa oireet ilmenevät ennen vuoden ikää ja etenevät nopeasti. Kehitystaitoja ei hankita tai ne menetetään vähitellen. Joissakin tapauksissa tauti ilmaantuu noin 5-6 vuoden iässä ja etenee hitaammin.

Sairauksien hallinta

Käytettävissä olevissa hoidoissa keskitytään oireiden lievittämiseen. Kouristuksia ehkäiseviä lääkkeitä käytetään kohtausten ehkäisemiseen tai hoitoon. Niihin liittyviä psykiatrisia ja motorisia häiriöitä voidaan myös hallita, kun niitä ilmenee.

Viime vuosina on edistytty merkittävästi NCL:n mahdollisissa hoidoissa, kuten geeniterapiassa ja entsyymikorvaushoidossa. Näistä ponnisteluista huolimatta vuonna 2017 hyväksyttiin vain yksi NCL2-spesifinen lääke nimeltä kerliponaasi alfa (Brineura; Biomarin Pharmaceutical, Yhdysvallat).

Analysoidut geenit

PPT1

Kirjallisuusluettelo

Bugiani M, Boor I, Powers JM, et al. Leukoencephalopathy with vanishing white matter: a review. J Neuropathol Exp Neurol. 2010 Oct;69(10):987-96.

Das AK, Becerra CH, Yi W, et al.Molecular genetics of palmitoyl-protein thioesterase deficiency in the U.S. J Clin Invest. 1998 Jul 15;102(2):361-70.

Kousi M, Lehesjoki AE, Mole SE. Update of the mutation spectrum and clinical correlations of over 360 mutations in eight genes that underlie the neuronal ceroid lipofuscinoses. Hum Mutat. 2012 Jan;33(1):42-63.

Mole SE, Anderson G, Band HA, et al. Clinical challenges and future therapeutic approaches for neuronal ceroid lipofuscinosis. Lancet Neurol. 2019 Jan;18(1):107-116.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta