Amitryptylina (Dawkowanie)

Amitryptylina to lek stosowany w leczeniu różnych patologii psychicznych, takich jak m.in. depresja, lęk czy choroba dwubiegunowa. Jej skuteczność i tolerancja związane są z jej metabolizowaniem przez cytochromy CYP2D6 i CYP2C19, które decydują o skuteczności terapii.

Amitryptylina jest stosowana w leczeniu objawów depresji i zaburzeń lękowych. Należy do rodziny tzw. trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (TCA) i działa poprzez podnoszenie ilości pewnych naturalnych substancji obecnych w mózgu, które są niezbędne do utrzymania równowagi psychicznej. Jest również stosowany w leczeniu zaburzeń odżywiania, bólu neuropatycznego, takiego jak fibromialgia, neuralgii popółpaścowej (piekący, kłujący ból lub dyskomfort, który może utrzymywać się przez miesiące lub lata po zakażeniu wirusem opryszczki pospolitej) oraz w zapobieganiu migrenie.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Amitryptylina hamuje mechanizm odpowiedzialny za wychwyt serotoniny i noradrenaliny w neuronach adrenergicznych i serotoninergicznych, zwiększając ich stężenie synaptyczne.

Jest to silny trójcykliczny lek przeciwdepresyjny o intensywnym działaniu uspokajającym i szybkim początku działania, z wyraźnym działaniem przeciwcholinergicznym.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na amitryptylinę lub inne trójcykliczne leki przeciwdepresyjne.

Amitryptylina jest przeciwwskazana u pacjentów z niedawno przebytym zawałem serca. Jednoczesne stosowanie amitryptyliny z MAOI i cyzaprydem jest przeciwwskazane.

PRECAUTIONS

Należy zachować środki ostrożności przy przepisywaniu amitryptyliny u pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie, zaburzeniami czynności wątroby, niewydolnością nerek, zatrzymaniem moczu, jaskrą z wąskim kątem lub zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, chorobami układu krążenia (ryzyko wystąpienia arytmii, tachykardia zatokowa i wydłużenie czasu jazdy, zawał serca, wypadek mózgowo-naczyniowy), apopleksja, nadczynność tarczycy lub z leczeniem przeciwtarczycowym, choroba maniakalno-depresyjna (szczególnie w początkowych etapach leczenia i po zmianie dawki), schizofrenia.

Należy zachować środki ostrożności, jeśli amitryptylina jest przyjmowana jednocześnie z MAOI, alkoholem lub innymi lekami działającymi depresyjnie na OUN, ponieważ może to wywołać zwiększone ryzyko samobójstwa.

Należy zachować środki ostrożności przepisując amitryptylinę w leczeniu dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Leczenie amitryptyliną należy przerwać na kilka dni przed zabiegiem chirurgicznym.

Leczenie należy rozpoczynać i przerywać stopniowo. Dostosowanie dawki powinno być oparte na odpowiedzi klinicznej. Pacjent powinien być monitorowany do czasu poprawy ze względu na ryzyko samobójstwa.

SKUTKI UBOCZNE

Suchość w ustach, uspokojenie, niewyraźne widzenie, zaparcia, zatrzymanie moczu, senność, niedociśnienie ortostatyczne, tachykardia, drżenie mięśni, nerwowość lub niepokój, zespół parkinsonowski.

Zaburzenia rytmu serca, depresja mięśnia sercowego, zmiany w EKG (wydłużenie odstępów QT i QRS). Dysfunkcje seksualne, zachowania i myśli samobójcze oraz złamania kości.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Amitryptylina potęguje swoją toksyczność w współdziałaniu z MAOI. Nie należy rozpoczynać leczenia przed upływem 14 dni od zakończenia leczenia MAOI.

Amitryptylina może potęgować działanie, jeśli jest przyjmowana razem z innymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Amitryptylina nasila działanie alkoholu, barbituranów, benzodiazepin, leków antycholinergicznych/sympatykomimetyków (ryzyko paralitycznego niedowładu) i opioidów o działaniu przeciwbólowym.

Istnieje ryzyko: majaczenia, jeśli amitryptylina jest przyjmowana razem z disulfiramem i etchlorwinolem; agranulocytozy, jeśli amitryptylina jest przyjmowana razem z lekami przeciwtarczycowymi; zespołu serotoninowego w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami zwiększającymi stężenie serotoniny; hiperpyreksji w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwcholinergicznymi lub neuroleptykami.

Stężenie amitryptyliny w osoczu zwiększa się po podaniu cymetydyny, chinidyny, leków przeciwdepresyjnych, fenotiazyny, haloperidolu, leku przeciwarytmicznego klasy 1C, propafenonu, flekainidu, fluoksetyny, sertraliny i paroksetyny, inhibitorów cytochromu P450 (ketokonazolu, rytonawiru).

Stężenie amitryptyliny w osoczu zmniejsza się po zastosowaniu barbituranów, induktorów cytochromu P450 (karbamazepina, fenytoina, hypericum ...).

Jeśli chcesz poznać wszystkie substancje, które analizujemy w naszym teście DNA, zajrzyj do sekcji poświęconej zgodności farmakologicznej lub farmakogenetyka.

NAZWY MAREK

  • Deprelio ®
  • Tryptizol ®

Analizowane geny

CYP2C19 CYP2D6

Bibliografia

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup