Duloksetyna (Skuteczność)

Duloksetyna to lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu depresji, neuropatii cukrzycowej i fibromialgii. Polimorfizmy w genach HTR1A i COMT mogą być związane z lepszą odpowiedzią na ten lek.

Duloksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym hamującym wychwyt serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Słabo hamuje wychwyt zwrotny dopaminy, bez znaczącego powinowactwa do receptorów histaminowych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych.

Stosowany jest głównie w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych (MDD), w leczeniu bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej u dorosłych oraz w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD).

PRZECIWWSKAZANIA

Duloksetyna jest przeciwwskazana u pacjentów z nadwrażliwością na lek, u pacjentów z chorobą wątroby powodującą jej niewydolność, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek oraz u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym.

Przepisywanie duloksetyny jest przeciwwskazane w połączeniu z nieodwracalnymi nieselektywnymi lekami przeciwdepresyjnymi z grupy MAOI oraz silnymi inhibitorami CYP1A2, takimi jak fluwoksamina, cyprofloksacyna lub enoksacyna.

UWAGI

Należy zachować środki ostrożności u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z manią w wywiadzie lub zdiagnozowanym zaburzeniem dwubiegunowym i (lub) z drgawkami. Środki ostrożności u pacjentów z ryzykiem wystąpienia jaskry z wąskim kątem oraz u pacjentów, u których podstawowa patologia może zostać naruszona przez zwiększenie częstości akcji serca lub ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania duloksetyny z innymi lekami przeciwdepresyjnymi (zwłaszcza selektywnymi odwracalnymi IMAO), z substancjami upośledzającymi metabolizm lub związanymi z uszkodzeniem wątroby oraz z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i (lub) lekami wpływającymi na czynność płytek krwi.

Zachować ostrożność przepisując duloksetynę u pacjentów ze znaną diatezą krwotoczną; u pacjentów z dużym ryzykiem hiponatremii (osoby w podeszłym wieku, marskość wątroby, odwodnienie, leczenie diuretykami) oraz u osób w podeszłym wieku.

W połączeniu duloksetyny z Hypericum perforatum występują częste działania niepożądane.

Należy przeprowadzić obserwację pacjenta, na początku leczenia i po zmianie dawki, ze względu na istniejące ryzyko samobójstwa. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 18 lat w leczeniu bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej lub w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych.

Nie należy przerywać leczenia w sposób nagły ze względu na ryzyko wystąpienia objawów odstawienia. W pierwszych tygodniach leczenia może rozwinąć się obsesyjna/psychomotoryczna niespokojność.

Duloksetyna nie jest zalecana w połączeniu z lekami serotoninergicznymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (klomipramina lub amitryptylina), wenlafaksyną, tryptanami, tramadolem lub tryptofanem.

SKUTKI UBOCZNE

Ból głowy, senność, zawroty głowy, senność, drżenie, parestezje; zmniejszony apetyt; bezsenność, pobudzenie, zmniejszone libido, niepokój, nieprawidłowe orgazmy, nieprawidłowe sny; niewyraźne widzenie; szumy uszne; zwiększone ciśnienie krwi, rumieniec; nudności, suchość w ustach, zaparcia, biegunka, ból brzucha, wymioty, zwiększone pocenie się, wysypka, ból mięśni szkieletowych, skurcz mięśni; zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku, upadki, zmęczenie, utrata masy ciała

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Ostrożnie podczas przyjmowania duloksetyny razem z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (OUN): alkohol, benzodiazepiny, morfinomimetyki, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym). Ostrożnie w jednoczesnym stosowaniu z produktami leczniczymi metabolizowanymi przez CYP2D6 (risperidon, nortryptylina, amitryptylina, imipramina, flekainid, propafenon, metoprolol).

Stężenie duloksetyny w osoczu może być zwiększone przez: inhibitory CYP1A2, takie jak fluwoksamina.

Stężenie duloksetyny w osoczu może być zmniejszone przez: induktory CYP1A2.

BRAND NAMES:

  • Xeristar ®
  • Cymbalta ®

Analizowane geny

COMT HTR1A

Bibliografia

Houston JP, Zou W, Aris V, Fijal B, Chen P, Heinloth AN, et al. Evaluation of genetic models for response in a randomized clinical trial of duloxetine in major depressive disorder. Psychiatry, 2012; 200(1):63–5.

Porcelli S, Drago A, Fabbri C, Gibiino S, Calati R, Serretti A. Pharmacogenetics of antidepressant response. J Psychiatry Neurosci, 2011; 36(2):87–113.

Perlis RH, Fijal B, Dharia S, Houston JP. Pharmacogenetic investigation of response to duloxetine treatment in generalized anxiety disorder. Pharmacogenomics J, 2013; 13(3):280–5.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup