Lit (Skuteczność)

Sole litu są stosowane w farmakologii jako stabilizatory nastroju w leczeniu głównie zaburzeń dwubiegunowych. Tylko jedna trzecia leczonych pacjentów odpowiada odpowiednio na ten lek i może to być spowodowane między innymi obecnością pewnych czynników ryzyka.

Lit jest lekiem przeciwpsychotycznym pierwszego wyboru w epizodach maniakalnych oraz w podtrzymywaniu nawracających zaburzeń afektywnych. Dawkę dostosowuje się poprzez określenie poziomu tego minerału w osoczu. Obecnie, mimo istnienia innych stabilizatorów nastroju nowych generacji, lit pozostaje lekiem pierwszego rzutu w chorobie dwubiegunowej (BD), jednak indywidualna odpowiedź na leczenie jest bardzo zmienna.

PRZECIWWSKAZANIA

Leczenie litem jest przeciwwskazane w następujących przypadkach: nadwrażliwość na lit, ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek, ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego, debilizm, odwodnienie lub ciężkie wyczerpanie sodu.

UWAGI

Należy zachować szczególną ostrożność przepisując lit w następujących przypadkach:

Ciężka choroba nerek, Współdziałanie z lekami moczopędnymi, Nadmierne pocenie się, Biegunka, Zakażenia przebiegające z wysoką gorączką, Niedoczynność tarczycy, gdy przepisywany jest pacjentom stosującym dietę niskosodową, Osoby starsze, Dzieci.

W dłuższym okresie lit może indukować pojawienie się mikrocyst, onkocytów i raków przewodu zbiorczego w ciężkiej niewydolności nerek.

SKUTKI UBOCZNE

Niedoczynność tarczycy, wole, poliuria i polidypsja, hiperkalcemia.

Senność, zmęczenie, osłabienie mięśni, nadpobudliwość mięśniowa, drżenie, ból głowy, dezorientacja, słowotok nosowy, trudności z koncentracją, sztywność "koła zębatego", hiperrefleksja, hipertonia.

Nieprawidłowości fali T w EKG (elektrokardiogramie), anoreksja, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, rozdęcie brzucha, zaparcia i leukocytoza.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Stężenie litu w osoczu zwiększają: leki z grupy NLPZ, tiazydy i inhibitory ACE

Poziom plamki litu obniżają: antagoniści wapnia, acetazolamid, mocznik, ksantyny i środki alkalizujące.

Stężenie litu w osoczu może być zwiększone lub zmniejszone przez fluoksetynę.

Ryzyko wystąpienia neurologicznych działań niepożądanych w przypadku jednoczesnego stosowania z karbamazepiną, fenytoiną, haloperidolem (monitorować, aby móc wycofać leczenie w przypadku wystąpienia objawów toksyczności neurologicznej).

Działanie addytywne lub synergiczne niedoczynności tarczycy z jodkami

NAZWY MAREK

  • Plenur ®
  • Eskalith®
  • Lithobid®

Analizowane geny

AL157359.4 BDNF CRY1 GFRA2 HLA-DMA

Bibliografia

International Consortium on Lithium Genetics (ConLi+Gen) AT, Amare AT, Schubert KO, Hou L, Clark SR, Papiol S, et al. Association of Polygenic Score for Schizophrenia and HLA Antigen and Inflammation Genes With Response to Lithium in Bipolar Affective Disorder: A Genome-Wide Association Study. JAMA psychiatry, 2018; 75(1):65–74.

Dmitrzak-Weglarz M, Rybakowski JK, Suwalska A, Skibinska M, Leszczynska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, et al. Association studies of the BDNF and the NTRK2 gene polymorphisms with prophylactic lithium response in bipolar patients. Pharmacogenomics, 2008; 9(11):1595–603.

McCarthy MJ, Nievergelt CM, Shekhtman T, Kripke DF, Welsh DK, Kelsoe JR. Functional genetic variation in the Rev-Erbα pathway and lithium response in the treatment of bipolar disorder. Genes Brain Behav, 2011; 10(8):852–61.

Rybakowski JK, Suwalska A, Skibinska M, Dmitrzak-Weglarz M, Leszczynska-Rodziewicz A, Hauser J. Response to lithium prophylaxis: interaction between serotonin transporter and BDNF genes. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2007; 144B (6):820–3.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup