Metylofenidat (Skuteczność)

Metylofenidat jest lekiem psychostymulującym stosowanym w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, narkolepsji i zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej. Istnieje znaczna zmienność międzyosobnicza w zakresie wyników klinicznych, optymalnej dawki i czasu trwania działania, na którą może wpływać indywidualny komponent genetyczny.

Metylofenidat (MPH) jest lekiem psychostymulującym ośrodkowy układ nerwowy, stosowanym w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Ponadto jest on również stosowany w leczeniu narkolepsji.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Metylofenidat blokuje wychwyt noradrenaliny i dopaminy w neuronie presynaptycznym i zwiększa uwalnianie tych monoamin do przestrzeni pozazwojowej. Uważa się, że metylofenidat zwiększa synaptyczne stężenie dopaminy poprzez hamowanie transportera dopaminy (DAT).

PRZECIWWSKAZANIA

Metylfenidat jest przeciwwskazany u pacjentów, u których występują: nadwrażliwość na ten lek, jaskra, guz chromochłonny lub nadczynność tarczycy.

Jest przeciwwskazany u pacjentów leczonych MAOI oraz w ciągu 14 dni po zaprzestaniu tego leczenia.

Metylofenidat jest również przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznaniem lub wywiadem ciężkiej depresji, anoreksji nervosa, objawów psychotycznych, tendencji samobójczych, ciężkich zaburzeń nastroju, manii, schizofrenii, psychopatycznego zaburzenia osobowości, ciężkiego i epizodycznego zaburzenia dwubiegunowego.

Przeciwwskazany również u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, w tym z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, okluzyjną chorobą tętnic, dławicą piersiową, wrodzoną chorobą serca, kardiomiopatiami, zawałem serca, arytmiami, kanałopatiami; istniejącymi wcześniej zaburzeniami mózgowo-naczyniowymi; tętniakiem mózgu; nieprawidłowościami naczyniowymi, w tym zapaleniem naczyń lub udarem mózgu.

Nie powinien być również przepisywany u osób z wyraźną nieaktywnością żołądka w wywiadzie z wartościami pH> 5,5 pod wpływem leczenia blokerami receptorów H2 lub leczenia przeciwkwasowego.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Może wystąpić zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jeśli metylofenidat jest przyjmowany jednocześnie z lekami wazopresyjnymi i halogenowymi środkami znieczulającymi.

Metylofenidat hamuje metabolizm kumarynowych leków przeciwzakrzepowych, fenobarbitalu, fenytoiny, prymidonu, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Metylofenidat zmniejsza skuteczność: leków przeciwnadciśnieniowych.

Należy zachować ostrożność przepisując metylofenidat razem z lekami dopaminergicznymi, w tym lekami przeciwpsychotycznymi oraz lekami zwiększającymi ciśnienie krwi.

SKUTKI UBOCZNE

Niektóre z tych działań niepożądanych mogą wystąpić podczas przyjmowania metylofenidatu.

Zapalenie nosogardzieli, zapalenie zatok, zakażenie górnych dróg oddechowych; anoreksja, zmniejszony apetyt, umiarkowane zmniejszenie masy ciała i przyrost wzrostu (długotrwałe stosowanie u dzieci); bezsenność, nerwowość, tiki, agresywność, niepokój, labilność emocjonalna, pobudzenie, depresja, nieprawidłowe zachowanie, drażliwość, wahania nastroju; ból głowy, zawroty głowy, dyskineza, nadpobudliwość psychoruchowa, senność, parestezja, napięciowy ból głowy; arytmia, tachykardia, kołatanie serca; nadciśnienie tętnicze; kaszel, ból gardła; ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, rozstrój żołądka, suchość w ustach, dyspepsja; łysienie, świąd, wysypka, pokrzywka; bóle stawów, napięcie mięśni, skurcze mięśni; drażliwość, gorączka, opóźnienie wzrostu (długotrwałe stosowanie u dzieci); utrata masy ciała; zmiany ciśnienia krwi i częstości akcji serca; zaburzenia akomodacji; zawroty głowy; zwiększenie stężenia aminotransferazy alaninowej; priapizm.

NAZWY MAREK

  • Adhansia XR
  • Aptensio XR®
  • Concerta® XR
  • Cotempla® XR-ODT
  • Jornay PM®
  • Metadata® CD
  • Metadata® CD
  • Methylin® CD
  • Methylin® Methylin® CD
  • Quillichew® ER

Analizowane geny

ABCB1 ADGRL3 CES1 COMT DRD1 TH

Bibliografia

Kim, S. W., Lee, J. H., Lee, S. H., Hong, H. J., Lee, M. G., & Yook, K. H. (2013). ABCB1 c.2677G>T variation is associated with adverse reactions of OROS-methylphenidate in children and adolescents with ADHD. Journal of Clinical Psychopharmacology, 33(4), 491–498

Pagerols, M., Richarte, V., Sánchez-Mora, C., Garcia-Martínez, I., Corrales, M., Corominas, M., Cormand, B., Casas, M., Ribasés, M., & Ramos-Quiroga, J. A. (2017). Pharmacogenetics of methylphenidate response and tolerability in attention-deficit/hyperactivity disorder. Pharmacogenomics Journal, 17(1), 98–104

Bruxel, E. M., Salatino-Oliveira, A., Akutagava-Martins, G. C., Tovo-Rodrigues, L., Genro, J. P., Zeni, C. P., Polanczyk, G. V., Chazan, R., Schmitz, M., Arcos-Burgos, M., Rohde, L. A., & Hutz, M. H. (2015). LPHN3 and attention-deficit/hyperactivity disorder: A susceptibility and pharmacogenetic study. Genes, Brain and Behavior, 14(5), 419–427

Zhu, H. J., Patrick, K. S., Yuan, H. J., Wang, J. S., Donovan, J. L., DeVane, C. L., Malcolm, R., Johnson, J. A., Youngblood, G. L., Sweet, D. H., Langaee, T. Y., & Markowitz, J. S. (2008). Two CES1 Gene Mutations Lead to Dysfunctional Carboxylesterase 1 Activity in Man: Clinical Significance and Molecular Basis. American Journal of Human Genetics, 82(6), 1241–1248

Kereszturi, E., Tarnok, Z., Bognar, E., Lakatos, K., Farkas, L., Gadoros, J., Sasvari-Szekely, M., & Nemoda, Z. (2008). Catechol-O-methyltransferase Val158Met polymorphism is associated with methylphenidate response in ADHD children. American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics, 147(8), 1431–1435

Levy, F., Wimalaweera, S., Moul, C., Brennan, J., & Dadds, M. R. (2013). Dopamine receptors and the pharmacogenetics of side-effects of stimulant treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder. In Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology (Vol. 23, Issue 6, pp. 423–425). J Child Adolesc Psychopharmacol.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup