Paklitaksel (Skuteczność)

Paklitaksel jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu kilku rodzajów nowotworów, takich jak m.in. rak jajnika, przełyku, piersi, płuc czy trzustki. Identyfikacja biomarkerów genetycznych, które mogą przewidzieć skuteczność i ewentualną neurotoksyczność indukowaną przez lek, może być bardzo pomocna w lepszym prowadzeniu terapii.

Paklitaksel jest lekiem przeciwnowotworowym, który jest szeroko stosowany w chemioterapii pierwszego rzutu w nowotworach piersi, jajnika, płuca i prostaty, wśród innych guzów litych.

Jeśli chcesz poznać wszystkie substancje, które analizujemy w naszym teście DNA, zajrzyj do sekcji poświęconej zgodności farmakologicznej lub farmakogenetyka.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Paklitaksel jest lekiem przeciwnowotworowym opartym na taksoidach, który stymuluje składanie mikrotubul z dimerów tubuliny i stabilizuje mikrotubule zapobiegając ich depolimeryzacji.

Hamuje tworzenie wrzeciona mitotycznego w podziale komórkowym, blokując proces mitozy.

PRZECIWWSKAZANIA

Paklitaksel jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na taksoidy, u kobiet karmiących piersią, gdy wyjściowa liczba neutrofilów jest mniejsza niż 1500/mm3 (<1000/mm3 u pacjentów z mięsakiem Kaposiego); u pacjentów z mięsakiem Kaposiego oraz u pacjentów cierpiących na współistniejące, ciężkie i niekontrolowane zakażenia.

UWAGI

Stosowanie paklitakselu wymaga ścisłej kontroli hematologicznej, wątrobowej i kardiologicznej. Nie zaleca się jego stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat oraz u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, którzy otrzymywali paklitaksel w skojarzeniu z gemcytabiną, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W trakcie i po zakończeniu leczenia należy stosować metody antykoncepcyjne.

Nie należy łączyć erlotynibu z paklitakselem i gemcytabiną.

Paklitaksel należy odstawić w przypadku rozwijających się reakcji nadwrażliwości i (lub) neuropatii czuciowej.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania paklitakselu w przypadku niewydolności wątroby, mielosupresji i neuropatii obwodowej.

W połączeniu z radioterapią w raku płuca, paklitaksel może przyczynić się do rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc.

Jeśli u pacjentów z mięsakiem Kaposiego pojawi się zapalenie błony śluzowej, dawkę paklitakselu należy zmniejszyć o 25%. Unikać podawania IA (wewnątrzstawowego) i wynaczynienia.

U pacjentów leczonych w monoterapii lub w skojarzeniu z gemcytabiną istnieje ryzyko wystąpienia zapalenia płuc i sepsy (należy monitorować pacjenta).

W przerzutowym raku piersi i niedrobnokomórkowym raku płuca z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zmniejszenie dawki o 20%.

SKUTKI UBOCZNE

Leczenie paklitakselem może rozwinąć stan immunosupresji, który może powodować różne rodzaje zakażeń (zakażenie dróg moczowych, zapalenie mieszków włosowych, zakażenie górnych dróg oddechowych, kandydoza, zapalenie zatok). Leczenie paklitakselem może również powodować neutropenię, niedokrwistość, leukopenię, trombocytopenię, limfopenię, mielosupresję.

Leczenie paklitakselem może spowodować zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek i inne zaburzenia krwi, takie jak rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe.

Inne działania niepożądane to: anoreksja, odwodnienie, zmniejszenie apetytu, zmiany wodno-elektrolitowe (hipokaliemia), bezsenność, depresja, niepokój, zawroty głowy.

Leczenie paklitakselem może powodować neuropatię obwodową, hipoestezję, parestezję, obwodową neuropatię czuciową, ból głowy, dysgeusję, zawroty głowy, obwodową neuropatię ruchową, ataksję, zaburzenia czucia, senność.

Inne działania niepożądane to: zwiększone łzawienie, niewyraźne widzenie, suchość oka, suche zapalenie rogówki, madaroza.

Innymi oznakami i objawami leczenia paklitakselem mogą być: obrzęk limfatyczny, duszność, epistaksja, ból gardła i krtani, kaszel, katar, nieżyt nosa, nudności, biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, rozdęcie brzucha, ból w górnej części brzucha, dyspepsja, refluks żołądkowo-przełykowy, niedoczulica jamy ustnej, łysienie, wysypka, zaburzenia paznokci, świąd, suchość skóry, rumień, pigmentacja/odbarwienie paznokci, hiperpigmentacja skóry, onycholiza, zmiany w paznokciach.

Inne działania niepożądane to: artralgia, mialgia, ból kończyn, ból kości, ból pleców, skurcze mięśni, ból kończyn; zmęczenie, astenia, pyreksja, obrzęk obwodowy, zapalenie błon śluzowych, ból, rygor, obrzęk, osłabienie, zmniejszenie stanu funkcjonalnego, ból w klatce piersiowej, choroba grypopodobna, złe samopoczucie, senność, hiperpyreksja, utrata masy ciała.

Leczenie paklitakselem może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i trzustkowych (ALT, AST, GGT, fosfataza alkaliczna) we krwi. Dodatkowo paklitaksel zwiększa temperaturę ciała.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE:

Stosowanie następujących substancji równocześnie z paklitakselem może zwiększyć jego toksyczność i dlatego zaleca się ostrożność: znane inhibitory cytochromu CYP2C8 albo CYP3A4 (na przykład: leki przeciwgrzybicze z gatunku ketokonazolu i imidazolu, erytromycyna, fluoksetyna, gemfibrozil, klopidogrel, cymetydyna, rytonawir, sakwinawir, indynawir i nelfinawir).

Skuteczność paklitakselu może być zmniejszona przez jego jednoczesne stosowanie z: znanymi induktorami cytochromu CYP2C8 lub cytochromu CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina, efawirenz, newirapina).

NAZWA MARKI

  • Taxol ®.

Analizowane geny

ABCB1 WDR64

Bibliografia

Johnatty SE, Beesley J, Paul J, Fereday S, Spurdle AB, Webb PM, et al. ABCB1 (MDR 1) polymorphisms and progression-free survival among women with ovarian cancer following paclitaxel/carboplatin chemotherapy. Clin Cancer Res, 2008; 14(17):5594–601.

Gréen H, Söderkvist P, Rosenberg P, Mirghani RA, Rymark P, Lundqvist EÅ, et al. Pharmacogenetic Studies of Paclitaxel in the Treatment of Ovarian Cancer. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2009; 104(2):130–7.

Niu N, Schaid DJ, Abo RP, Kalari K, Fridley BL, Feng Q, et al. Genetic association with overall survival of taxane-treated lung cancer patients - a genome-wide association study in human lymphoblastoid cell lines followed by a clinical association study. BMC Cancer, 2012 ; 12(1):422.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup