Propranolol (Skuteczność)

Propranolol jest lekiem z grupy beta-blokerów stosowanym głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, działającym jako konkurencyjny antagonista receptorów beta-adrenergicznych. Istnieje duża zmienność międzypacjencka w zakresie skuteczności tego leku, z czego część jest uwarunkowana czynnikami jeszcze nie poznanymi, a część wydaje się być związana z enzymami metabolizującymi te leki.

Propranolol jest kompetycyjnym lekiem antagonistycznym receptorów β1 i β2-adrenergicznych, bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na propranolol lub inne leki β-adrenolityczne, wstrząs kardiogenny, blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, niekontrolowana niewydolność serca, ciężkie zaburzenia krążenia tętniczego obwodowego, zespół chorej zatoki, nieleczony guz chromochłonny, dławica piersiowa Prinzmetala, nie spożywać po dłuższym pobycie na czczo, wcześniejsza astma oskrzelowa lub skurcz oskrzeli w wywiadzie, pacjenci z predyspozycją do hipoglikemii.

Ponadto dla postaci stałych jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: niedociśnienie, kwasica metaboliczna, bradykardia. W przypadku postaci płynnych jest również przeciwwskazany w następujących przypadkach: wcześniaki, niemowlęta karmione piersią, jeśli matka otrzymuje leki przeciwwskazane do stosowania propranololu, bradykardia poniżej następujących granic:

0-3 miesiące: tętno 100 bpm; ciśnienie krwi 65/45 mmHg

3-6 miesięcy: tętno 90 bpm; ciśnienie krwi 70/50 mmHg

6-12 miesięcy: tętno 80 bpm; ciśnienie krwi 80/55 mmHg

UWAGI

Blokada serca I stopnia; chorzy na cukrzycę; reakcje anafilaktyczne w wywiadzie, zdekompensowana marskość wątroby, niewydolność wątroby lub znaczna niewydolność nerek lub u niemowląt z tymi patologiami.

Należy zachować środki ostrożności u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym, może dojść do pogorszenia czynności wątroby i rozwoju encefalopatii wątrobowej. Może wzmacniać osłabienie mięśni u miasteników, a także maskować objawy tyreotoksykozy.

W chorobie niedokrwiennej serca nie należy gwałtownie przerywać leczenia.

Propranolol może maskować adrenergiczne objawy ostrzegawcze hipoglikemii, jak również może nasilać hipoglikemię u dzieci, zwłaszcza w przypadku podania na czczo, wymiotów lub przedawkowania.

W zakażeniu dolnych dróg oddechowych związanym z dusznością i świszczącym oddechem czasowo zawiesić leczenie, a w przypadku izolowanego skurczu oskrzeli - zawiesić na stałe.

W przypadku zabiegu chirurgicznego beta-blokery powodują osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększone ryzyko niedociśnienia, dlatego zaleca się przerwanie leczenia beta-blokerami co najmniej 48 godzin przed zabiegiem.

SKUTKI UBOCZNE

Zmęczenie, bradykardia, zimne kończyny, zjawisko Raynauda, zaburzenia snu i koszmary senne.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Propranolol potęguje działanie insuliny.

Potęgowanie ujemnego działania inotropowego na serce podczas przyjmowania propranololu w skojarzeniu z dizopiramidem i amiodaronem.

Potęgowanie toksyczności werapamilem, diltiazemem i beprydylem.

Propranolol zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego w przypadku jednoczesnego stosowania z nifedypiną.

Działanie propranololu jest antagonizowane przez adrenalinę.

Propranolol zwiększa stężenie w osoczu: lidokainy, ewentualnie teofiliny, warfaryny, tiorydazyny i rizatryptanu.

Stężenie propranololu w osoczu zwiększają: cymetydyna, alkohol, hydralazyna; ewentualnie chinidyna, propafenon, nikardypina, izradypina, nefodypina, nizoldypina i lacydypina.

Stężenie w osoczu zmniejszone prawdopodobnie przez ryfampicynę.

Propranolol zwiększa działanie obkurczające naczynia krwionośne: ergotaminy, dihydroergotaminy lub związków pokrewnych.

Efekt hipotensyjny może być zmniejszony przez ibuprofen i indometacynę.

NAZWA MARKI

  • Sumial ®

Analizowane geny

CYP2D6

Bibliografia

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup