Rabeprazol (Skuteczność)

Rabeprazol jest lekiem z grupy inhibitorów pompy protonowej, stosowanym w celu zmniejszenia wydzielania kwasu w żołądku w chorobie refluksowej przełyku. Jest metabolizowany głównie przez cytochrom CYP2C19, enzym wysoce polimorficzny, który może powodować dużą zmienność odpowiedzi wśród pacjentów.

Rabeprazol hamuje wydzielanie kwasu w żołądku. Lek wiąże się z pompą protonową w komórce ciemieniowej żołądka, hamując transport H+ do światła żołądka. Jest to lek należący do rodziny inhibitorów pompy protonowej (IPP). Rabeprazol jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na lek lub podstawione benzimidazole. Rabeprazol jest przeciwwskazany w okresie ciąży i laktacji.

UWAGI

Nie ma doświadczenia u dzieci, dlatego należy zachować ostrożność przy przepisywaniu preparatu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Odrzucić leczenie rabeprazolem u osób ze złośliwym procesem w żołądku lub przełyku. W przypadku długotrwałego leczenia rabeprazolem (ponad 1 rok) należy prowadzić regularną kontrolę.

Istnieje ryzyko wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej z innymi inhibitorami pompy protonowej lub z podstawionymi benzimidazolami, dyskrazji krwi (małopłytkowości i neutropenii), zmiany enzymów wątrobowych, zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella, Campylobacter i C. Difficile.

Istnieje ryzyko hipomagnezemii przy długotrwałym leczeniu oraz przy jednoczesnym stosowaniu digoksyny lub innych leków, które mogą zmniejszać stężenie Mg w osoczu (np. leki moczopędne); należy rozważyć kontrolę stężenia Mg w osoczu na początku i okresowo podczas leczenia.

W dużych dawkach i podczas długotrwałego leczenia rabeprazol może zwiększać ryzyko złamań biodra, nadgarstka i kręgosłupa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych czynników ryzyka, dlatego należy zapewnić spożycie Ca i witaminy D, jeśli istnieje ryzyko osteoporozy.

Leczenie pantoprazolem jest związane z ryzykiem rozwoju podostrego skórnego tocznia rumieniowatego (SCEL) (w przypadku wystąpienia zmian chorobowych, zwłaszcza w obszarach skóry narażonych na działanie promieni słonecznych, którym towarzyszy artralgia, należy rozważyć przerwanie leczenia).

SKUTKI UBOCZNE

Zakażenie; bezsenność; ból głowy, zawroty głowy; kaszel, zapalenie gardła, nieżyt nosa; biegunka, wymioty, nudności, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia; niespecyficzny ból/ból pleców; astenia, zespół grypowy; wysypka skórna, suchość w ustach.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Rabeprazol zmniejsza wchłanianie: ketokonazolu i itrakonazolu (należy monitorować i w razie potrzeby dostosować dawkę leku przeciwgrzybiczego).

Nie zaleca się jednoczesnego leczenia z atazanawirem.

NAZWY MAREK

  • Aciphex ®
  • Pariet ®

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Román M, Ochoa D, Sánchez-Rojas SD, Talegón M, Prieto-Pérez R, Rivas Â, et al. Evaluation of the relationship between polymorphisms in CYP2C19 and the pharmacokinetics of omeprazole, pantoprazole and rabeprazole. Pharmacogenomics, 2014;15(15):1893–901.

Deshpande N, V. S, V. V. RK, H. V. V. M, M. S, Banerjee R, et al. Rapid and ultra-rapid metabolizers with CYP2C19 *17 polymorphism do not respond to standard therapy with proton pump inhibitors. Meta Gene, 2016; 9:159–64.

Hunfeld NG, Touw DJ, Mathot RA, van Schaik RH, Kuipers EJ. A comparison of the acid-inhibitory effects of esomeprazole and rabeprazole in relation to pharmacokinetics and CYP2C19 polymorphism. Aliment Pharmacol Ther, 2012; 35(7):810–8.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup