Behandling av högt blodtryck med vanliga läkemedel

Kalciumkanalblockerare är läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av förekomsten av polymorfismer i NPPA-genen, som kodar för ett protein som deltar i blodtrycksregleringen.

Amlodipin används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla högt blodtryck, angina (bröstsmärta, början på en hjärtattack) och hjärtattacker.

Amlodipin tillhör en klass av läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare (eller kalciumantagonister). Det sänker blodtrycket genom att slappna av i blodkärlen så att hjärtat kan pumpa mer effektivt. Kontrollerar bröstsmärta genom att öka blodtillförseln till hjärtat. Om Amlodipin tas regelbundet motverkar det bröstsmärta, men det stoppar inte smärtan när den väl har börjat.

Varumärkesnamn

  • Amlodipin: Norvasc®

Analyserade gener

NPPA  NPPA-AS1

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp