Bupropion vid rökavvänjning (Effektivitet)

Bupropion är ett antidepressivt läkemedel som används vid rökavvänjning. Förekomsten av polymorfismer i dopamin D2-receptorgenen kan påverka dess effekt vid rökavvänjning.

Bupropion tillhör en klass av läkemedel som kallas antidepressiva medel, som verkar genom att öka en viss typ av aktivitet i hjärnan.

Bupropion används för att behandla depression hos patienter med bipolär sjukdom, uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet och säsongsbunden affektiv sjukdom.

Det används också för att hjälpa människor att sluta röka.


VARUMÄRKEN

  • Elontril
  • Zyntabac®

Analyserade gener

ANKK1

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp