Ciklofosfamid, Fluorouracil, Metotrexat (Biverkningar)

Kombinationen av cyklofosfamid, fluorouracil och metotrexat är en terapi som används vid cancerbehandling. Förekomsten av vissa polymorfismer i MTHFR-genen har förknippats med en ökad risk för toxicitet.

Cyklofosfamid är ett cytostatiskt alkylerande medel med ett brett antineoplastiskt (immunosuppressivt) spektrum. Det är ett elektrofiliskt medel som verkar specifikt under S-fasen i cellcykeln (den fas då DNA dupliceras). Det reagerar med nukleofila atomer i nukleinbaserna och bildar inter- och intrakatariska broar i DNA:s dubbelhelix, vilket orsakar betydande störningar i transkriptions- och DNA-replikationsprocesserna.

Cyklofosfamid är kontraindicerat hos patienter som är överkänsliga mot det. Det ska inte heller ges under de tre första månaderna av graviditeten eller till patienter med anemi, leukopeni eller trombopeni. Långvarig användning av cyklofosfamid kan leda till allvarlig benmärgsdepression, porfyri och hemorragisk cystit.

Vid administrering av cyklofosfamid är en av de försiktighetsåtgärder som ska vidtas att undvika extravasering.

Biverkningar av cyklofosfamid är illamående, kräkningar, irritation i urinblåsan och alopeci. Allvarligare biverkningar är leukopeni, gastrointestinal toxicitet, hepatotoxicitet, myelodysplasi och akut myeloisk leukemi.

Läkemedelsinteraktioner

Cyklofosfamids toxicitet ökar vid intag av barbiturater.

Effekten av cyklofosfamid minskar vid intag av fenotiaziner.

Cyklofosfamid ökar risken för benmärgsdepression vid behandling med allopurinol.

Om du vill veta mer om alla de substanser som vi analyserar i vårt DNA-test, se avsnittet om farmakologisk kompatibilitet eller farmakogenetik.

Handelsnamn

  • Genoxal ®

  • Cytoxan ®

Analyserade gener

MTHFR

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp