Fluoxetin, Citalopram, Escitalopram (Effektivitet)

Serotoninåterupptagshämmare används i stor utsträckning för behandling av bland annat depressiva störningar och ångeststörningar. Vissa polymorfismer i flera gener som interagerar med dessa läkemedel kan vara förknippade med ett bättre eller sämre svar på behandlingen.

Allt fler bevis framkommer för att genetiska polymorfismer i vissa gener är förknippade med ett bra svar på vissa antidepressiva medel. Genetiska polymorfismer i enzymer som kallas cytokromer (CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 etc.) är förknippade med bättre eller sämre metabolisering, tolerabilitet och utveckling av biverkningar för ett stort antal antidepressiva medel på marknaden. Genetiska variationer i andra gener med olika verkan, såsom ABCB1-transportörgenen, COMT-genen, MAOA-genen, serotonintransportörgenen (5-HTTR) och monoaminreceptorer (5-HT2A och 5-HT1A) ger dock allt fler bevis för att variationen i svar på vissa antidepressiva medel mellan patienter är kopplad till olika genetiska varianter i dessa gener och att de skiljer sig mellan olika individer. Genetiska varianter (eller polymorfismer) i dessa gener kan modulera svaret på antidepressiva läkemedel.

I den tekniska rapporten studerar vi några varianter av dessa gener som påverkar svaret på fluoxetin, citalopram och escitalopram, men som också kan påverka svaret på andra antidepressiva medel, både SSRI och icke-SSRI, t.ex. mirtazapin, paroxetin och fluvoxamin.

Fluoxetin, citalopram och escitalopram (de tre läkemedel som denna vitbok fokuserar på) är alla antidepressiva medel i familjen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och ordineras för depressiva störningar, generaliserade ångestsyndrom och överdriven oro eller spänning.

Om du vill veta mer om alla de substanser som vi analyserar i vårt DNA-test, se avsnittet om farmakologisk kompatibilitet eller farmakogenetik.

Varumärkesnamn

  • Fluoxetin (Adofen ®, Luramon ®, Prozac ®, Reneuron ®)
  • Citalopram (Calton ®, Citalvir ®, Prisdal ®, Relapaz ®, Seregra ®, Seropram ®)
  • Escitalopram (Cipralex ®, Escilan ®, Escimylan ®, Esertia ®, Heipram ®, Lexapro ®)

Analyserade gener

5-HT2A HTR1A HTR2A MAOA

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp