Koffein (Biverkningar)

Koffein är ett stimulerande medel för det centrala nervsystemet på grund av dess adenosinreceptorantagonistiska verkan. Genetisk predisposition för långsam metabolism kan vara förknippad med en ökad risk för kardiovaskulära händelser.

Koffein är ett bittert ämne som finns i kaffe, te, choklad, läskedrycker och vissa läkemedel.

Koffein har många effekter på människans ämnesomsättning, bland annat stimulerar det centrala nervsystemet, vilket bidrar till att man känner sig piggare och får mer energi.

För de flesta människor är det inte skadligt att dricka två till fyra koppar kaffe om dagen. För mycket koffein kan dock göra att du känner dig rastlös, orolig och irriterad. Det kan också hindra dig från att sova bra och orsaka huvudvärk, onormal hjärtrytm eller andra problem.

Vid tung och långvarig användning kan abstinenssymptom uppstå.

Det är vedertaget att ett totalt intag på mindre än 300 mg per dag inte har någon negativ inverkan på kroppen hos friska människor.

Effekter av koffein

Doser på mellan 100 och 600 mg koffein möjliggör snabbare tänkande och förbättrad kroppskoordination, samt ökad vakenhet och snabbare hjärtfrekvens.

På den negativa sidan kan koffein orsaka agitation och en förlust av finmotorisk kontroll (manifesteras som en lätt tremor i händerna).

Mängder över 2000 mg kan orsaka sömnlöshet, skakningar och snabb andning, även om dessa symtom ibland uppträder vid lägre doser.

Regelbunden konsumtion minimerar dock många av dessa effekter: koffeinets stimulerande egenskaper påverkar regelbundna kaffedrickare i mindre utsträckning än tillfälliga användare.

Koffein har många andra omedelbara effekter och stimulerar frisättningen av vissa hormoner som kortisol och adrenalin, vilket höjer blodtrycket och får hjärtat att slå snabbare. Det har också en vätskedrivande effekt, får luftrören att slappna av, ökar produktionen av magsyra och ökar ämnesomsättningen.

För barn, som vanligtvis inte dricker te eller kaffe, kan intag av "energidrycker" eller läskedrycker som innehåller koffein orsaka övergående beteendeförändringar, t.ex. ökad vakenhet, irritabilitet, nervositet eller ångest.

Metabolism

Mängden och frekvensen av koffeinintag påverkar effekterna på kroppen, eftersom långvarig konsumtion leder till tolerans (behov av högre doser för att uppfatta de stimulerande effekterna).

Dessutom varierar känsligheten för koffein kraftigt från person till person. Det är allmänt accepterat att ett totalt intag på mindre än 300 mg per dag inte är något problem.

Det finns en genetisk predisposition för långsam koffeinmetabolism, dvs. det inträffar när en viss variant av en gen finns närvarande. När en sådan variant finns kan kaffekonsumtion vara förknippad med en ökad risk för hjärtinfarkt.

När det gäller gravida kvinnor är koffeinmetabolismen också långsammare. Konsumtion av koffein har kopplats till för tidig födsel, låg födelsevikt och missfall. Av denna anledning bör gravida kvinnor begränsa sin konsumtion.

Analyserade gener

CYP1A2

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp