Paracetamol (Effektivitet)

Paracetamol är ett läkemedel som används vid behandling av feber och mild till måttlig smärta. Det är en prostaglandinsynteshämmare som blockerar genereringen av smärtimpulsen på perifer nivå, samt verkar på hypotalamus där det utövar sin antipyretiska verkan. Vissa polymorfismer i gener som är involverade i metaboliseringen av läkemedlet kan påverka behandlingens effekt.

Paracetamol, även kallat acetaminophen eller acetaminophen, är ett läkemedel med smärtstillande och febernedsättande egenskaper som främst används för att behandla feber och mild till måttlig smärta, inklusive huvudvärk.

Paracetamol används ibland som förstahandsbehandling mot migrän och svår huvudvärk hos personer som inte tål eller inte svarar på NSAID-läkemedel. Om paracetamol inte fungerar förskrivs andra mer specifika läkemedel för behandling av migrän och svår huvudvärk (t.ex. triptaner och ergotaminer för att behandla attacker, eller förebyggande läkemedel).

Verkningsmekanism

Paracetamol hämmar syntesen av prostaglandiner i det centrala nervsystemet och blockerar genereringen av smärtimpulsen på perifer nivå. Dessutom verkar det på hypotalamus temperaturreglerande centrum för att utöva sin antipyretiska effekt.

Kontraindikationer

-Paracetamol är kontraindicerat hos personer som är överkänsliga mot paracetamol eller dess prodrug propacetamolhydroklorid.

-Personer med svår hepatocellulär insufficiens och/eller viral hepatit.

-Den rektala formen av paracetamol är kontraindicerad hos personer som nyligen haft rectit, anit eller rectorrhagia.

Extrem försiktighet bör iakttas vid användning av paracetamol hos personer med lever- och/eller njurinsufficiens.

Biverkningar

Sällsynta: sjukdomskänsla, förhöjda transaminasnivåer, hypotoni, hepatotoxicitet, hudutslag, hematologiska störningar, hypoglykemi, steril pyuri.

Varumärkesnamn

Acecat®

Alador®

Antidol®

Apiredol®

Apiretal®

Efferalgan®

Tylenol®

Etc.

Paracetamol indicerat för migrän eller svår huvudvärk:

-Excedrin Migrän®

-Andra kombinationer med koffein etc.

Analyserade gener

SULT1A1 UGT1A UGT2B15

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp