Prasugrel, Ticagrelor, Clopidogrel (Effektivitet)

Clopidogrel, ticagrelor och prasugrel är antitrombotiska läkemedel som används vid behandling av kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Även om deras verkningsmekanism är likartad finns det dock skillnader mellan dem när det gäller effekt och förekomst av biverkningar, vilket kan påverkas av förekomsten av vissa polymorfismer i gener som är involverade i metabolismen av dessa tre läkemedel.

Clopidogrel, ticagrelor och prasugrel är tre antitrombotiska läkemedel som används vid behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Alla tre läkemedlen verkar genom att hämma trombocytaggregationen och på så sätt förhindra eller bryta upp tromber. Deras verkningsmekanism bygger på att de hämmar trombocyternas P2Y12-receptor. Ticagrelor och prasugrel, som har godkänts av FDA (Food and Drug Administration American Agency), har dock en kraftigare effekt än klopidogrel (de har en större minskning av dödligheten och återkommande ischemiska händelser), som var den vanliga behandlingen fram till godkännandet av de nya trombocythämmande medlen. Prasugrel och ticagrelor har dock större biverkningar än klopidogrel, så klopidogrel förskrivs i fall där det inte är nödvändigt, eftersom det också är billigare. Bland biverkningarna av prasugrel-tikagrelor jämfört med klopidogrel är behandling med prasugrel-tikagrelor förknippad med en högre risk för blödning och hemorragi.

Analyserade gener

CYP2C19

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp