Acenocoumarol, Phenprocoumon (Dosering)

De gezamenlijke beoordeling van de CYP2C9-activiteit en het genotype verhoogde gevoeligheid in VKORC1 zijn nuttige hulpmiddelen om de dosering van acenocoumarol en fenprocoumon aan te passen, vooral bij het begin van een antistollingstherapie. Ze zijn ook nuttig voor INR-controle om een doeltreffende behandeling met de laagst mogelijke risico's te garanderen.

Acenocoumarol en fenprocoumon zijn twee vitamine K-antagonisten en cumarinederivaten van orale antistollingsmiddelen.

Acenocoumarol (merknaam Sintrom ®) is een van de meest gebruikte orale anticoagulantia. Het voorkomt de vorming in de lever van de actieve stollingsfactoren II, VII, IX en X en proteïne C, door de gammacarboxylering van door vitamine K bemiddelde precursoreiwitten te remmen, zodat acenocoumarol en fenprocoumon antagonisten van vitamine K zijn.

Zij hebben een iets kortere werkingsduur dan warfarine, wat een voordeel kan zijn in geval van bloedingen door overdosering.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor cumarinederivaten.

Geïndiceerd bij zwangerschap, gebrek aan medewerking van de patiënt, hemorragische diathese of hemorragische bloeddyscrasie, recente of geplande chirurgische ingrepen in het centrale zenuwstelsel, oogheelkundige ingrepen en traumatische ingrepen waarbij grote delen van het weefsel worden blootgelegd.

Gecontra-indiceerd bij maagzweer of bloedingen in het maag-darmkanaal, het urogenitale stelsel of de ademhalingswegen, cerebrovasculaire bloedingen, acute pericarditis, pericardiale effusie, ernstige arteriële hypertensie, ernstig lever- of nierfalen. Geneesmiddelen gecontra-indiceerd bij patiënten met erfelijke of verworven coagulopathieën en trombocytopenieën met trombocytenaantallen lager dan 50x109/L en in situaties met verhoogde fibrinolytische activiteit.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen wanneer deze geneesmiddelen bestemd zijn om te worden voorgeschreven aan patiënten met lichte tot matige lever- en/of nierfunctiestoornissen, of aan patiënten met ernstig hartfalen.

Voorzorgsmaatregelen bij ouderen en kinderen (in deze gevallen moeten de stollingsparameters frequenter worden gecontroleerd).

Medici moeten voorzichtig zijn met het voorschrijven van acenocoumarol of fenprocoumon aan patiënten met bekende of vermoede proteïne C- of S-deficiëntie, voorzichtigheid is geboden bij patiënten met thyrotoxicose.

Uiterste voorzorgsmaatregelen bij patiënten met tumoren, nieraandoeningen, infecties, ontstekingen en absorptiestoornissen.

Intramusculaire injecties moeten tijdens de behandeling worden vermeden (risico op bloeduitstortingen). Voorzichtigheid bij chirurgische en diagnostische ingrepen.

Bij risicopatiënten de behandeling geleidelijk staken.

BIJWERKINGEN

Bloedingen in enig orgaan. Calciphylaxis.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Het effect van cumarinederivaten wordt versterkt door: allopurinol, anabole steroïden, androgenen, amiodaron, kinidine, erytromycine, tetracyclinen, clindamycine, neomycine, chlooramfenicol, amoxicilline, cefalosporinen (2e en 3e generatie), fluorochinolonen, ac. clofibric en analoge, disulfiram, ac. ethacrynic, cimetidine, glucagon, paracetamol, citalopram, fluoxetine, sertraline, fluvastatine, atorvastatine, simvastatine, metronidazol, miconazol (zelfs plaatselijk toegepast), sulfonamiden (inclusief cotrimoxazol) tolbutamide, chloorpropamide, schildklierhormonen, tamoxifen, tramadol, noscapine, prokinetische middelen , protonpompremmers, maagzuurremmers, viloxacine en corticosteroïden (methylprednisolon, prednison).

Niet gebruiken samen met stoffen die de hemostase wijzigen (gevaar voor maag- en darmbloedingen): heparine (behalve in situaties waarin een snelle antistolling vereist is), remmers van de bloedplaatjesaggregatie (clopidogrel, ticlopidine, AAS en derivaten), fenylbutazon- of pyrazolonderivaten, andere NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen), remmers van cyclo-oxygenase 2, hoge doses methylprednisolon IV, urokinase, streptokinase, alteplase, trombineremmers, vitamine E.

De antitrombotische werking kan worden verminderd door aminoglutethimide, barbituraten, carbamazepine, cholestyramine, griseofulvine, orale anticonceptiva, rifampicine, thiazidediuretica, azathioprine, 6-mercaptopurine, ritonavir, nelfinavir, H. perforatum.

Acenocoumarol/phenprocoumon kan de serumconcentratie van hydantoïne verhogen..

Beide geneesmiddelen kunnen het hypoglykemische effect van sulfonylureumderivaten versterken.

Vermijd het gebruik van deze geneesmiddelen in combinatie met alcohol, bessensap en voedingsmiddelen met een hoog vitamine K-gehalte (spinazie, bloemkool, kool).

BRANDNAAM

  • Sintrom ® (Acenocumarol)

Geanalyseerde genen

CYP2C9 VKORC1

Bibliografie

Cerezo-Manchado JJ, Roldan V, Rosafalco M, Anton AI, Arroyo AB, Garcia-Barbera N, et al. Effect of VKORC1, CYP2C9 and CYP4F2 genetic variants in early outcomes during acenocoumarol treatment. Pharmacogenomics, 2014; 15(7):987–96.

Lozano R, Franco M-E, López L, Moneva J-J, Carrasco V, Pérez-Layo M-A. Genotype-based dosage of acenocoumarol in highly-sensitive geriatric patients. Int J Clin Pharmacol Ther, 2015; 53(3):206–10.

Militaru FC, Vesa SC, Pop TR, Buzoianu AD. Pharmacogenetics aspects of oral anticoagulants therapy. J Med Life, 2015; 8(2):171–5.

van Schie RMF, Wessels JAM, le Cessie S, de Boer A, Schalekamp T, van der Meer FJM, et al. Loading and maintenance dose algorithms for phenprocoumon and acenocoumarol using patient characteristics and pharmacogenetic data. Eur Heart J, 2011; 32(15):1909–17.

Arunkumar G, Vishnuprabu D, Nupur B, et al. Genotyping of CYP2C9 and VKORC1 polymorphisms predicts south Indian patients with deep vein thrombosis as fast metabolizers of warfarin/acenocoumarin. Drug Discov Ther, 2017; 11(4):198-205.

Johnson JA, Gong L, Whirl-Carrillo M, Gage BF, Scott SA, Stein CM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for CYP2C9 and VKORC1 Genotypes and Warfarin Dosing. Clin Pharmacol Ther, 2011; 90(4):625–9.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen