Amitriptyline (Bijwerkingen)

Amitriptyline is een serotonine- en noradrenalineheropnameremmer die wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen. Personen met bepaalde CYP2D6 en/of CYP2C19 cytochroom allelen kunnen worden blootgesteld aan door amitriptyline geïnduceerde toxiciteit.

Amitriptyline wordt, behalve als antidepressivum (TCA, tricyclisch antidepressivum), ook gebruikt om migraineaanvallen en ernstige hoofdpijn te voorkomen wanneer medicijnen om de aanvallen te verlichten niet werken.

Er zijn echter veel mensen bij wie amitriptyline geen effect heeft of veel bijwerkingen veroorzaakt, wat leidt tot het staken van de medicatie en daarmee tot therapeutisch falen.

Vaak geeft amitriptyline bijwerkingen of werkt het niet omdat mensen functieverliesvarianten kunnen hebben in de genen die amitriptyline metaboliseren. Dit therapeutisch falen kan worden vermeden als deze genetische varianten vooraf worden geanalyseerd en de doses amitriptyline goed worden aangepast.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor amitriptyline.

-Recent myocardinfarct, elke graad van hartblok of hartritmestoornissen en/of coronaire insufficiëntie.

-Amitriptyline is gecontra-indiceerd samen met MAOI-behandeling.

Amitriptyline is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige leveraandoeningen.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Amitriptyline versterkt de toxiciteit ervan in combinatie met MAO-remmers; start de behandeling niet eerder dan 14 dagen na beëindiging van de behandeling met MAO-remmers.

-Amitriptyline versterkt de effecten van alcohol, barbituraten, benzodiazepinen, anticholinergica/sympathomimetica (risico op paralytische ileus) en pijnstillende opioïden.

-Er bestaat een risico op agranulocytose als amitriptyline samen met antithyroïdica wordt ingenomen.

-Er bestaat een risico op serotoninesyndroom bij gelijktijdigheid met serotonineversterkers.

-Plasmaspiegels van amitriptyline zijn verhoogd met cimetidine, kinidine, antidepressiva, fenothiazines, haloperidol, antiaritmica (klasse 1C), propafenon, flecainide, fluoxetine, sertraline en paroxetine, cytochroom P450-remmers (ketoconazol, ritonavir, enz.).

-Plasmaspiegels van amitriptyline worden verlaagd met barbituraten, cytochroom P450-inductoren (carbamazepine, fenytoïne, hypericum...).

BIJWERKINGEN

Droge mond, sedatie, wazig zien, constipatie, urineretentie, slaperigheid, orthostatische hypotensie, tachycardie, spiertrillingen, nervositeit of rusteloosheid, parkinsonsyndroom.

Cardiale aritmie, myocardiale depressie, ECG-veranderingen (QT- en QRS-intervalverlenging). Seksuele disfunctie, suïcidale gedachten en gedrag, en botbreuken.

Als u alle stoffen wilt kennen die wij in onze DNA-test analyseren, raadpleeg dan de rubriek farmacologische verenigbaarheid of farmacogenetica section.

BRANDNAMEN

-Tryptizol®

Deprelio®

-Tryptanol®

Geanalyseerde genen

CYP2C19 CYP2D6

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen