Bupropion (Bijwerkingen)

Bupropion is een dopamine- en noradrenalineheropnameremmer die wordt gebruikt als antidepressivum en bij de behandeling van roken. Bepaalde genetische varianten kunnen het risico op geassocieerde bijwerkingen, zoals seksuele disfunctie, verhogen.

Bupropion wordt gebruikt voor de behandeling van depressie, seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD), episoden van depressie die zich elk jaar op dezelfde tijd voordoen (meestal in de herfst en winter, maar zelden in de lente- of zomermaanden). Bupropion wordt ook gebruikt om mensen te helpen bij het stoppen met roken. Bupropion behoort tot een klasse geneesmiddelen die de laatste generatie of atypische antidepressiva worden genoemd. Bupoprion wordt niet alleen gebruikt bij depressieve stoornissen, maar ook om depressieve episoden bij patiënten met een bipolaire stoornis te behandelen en om aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) te behandelen.

Als u alle stoffen wilt kennen die wij in onze DNA-test analyseren, raadpleeg dan de rubriek farmacologische verenigbaarheid of farmacogenetica section.

ACTIEMECHANISME

Bupropion is een selectieve remmer van de neuronale heropname van catecholamines (dopamine-norepinefrine) met een minimaal effect op de heropname van indolamines; remt de werking van geen enkele MAO (monoamine oxidase).

VOORZORGSMAATREGELEN

Neem contact op met uw arts als u MAO-remmers (monoamine-oxidaseremmers) gebruikt, zoals isocarboxazid, linezolid, fenelzine, selegiline en tranylcypromine, of als u de afgelopen 14 dagen bent gestopt met het innemen van een MAOremmer.

U dient niet meer dan één product dat bupropion bevat tegelijk te gebruiken, aangezien u bijwerkingen kunt ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij de combinatie van bupropion en de volgende stoffen: amantadine; bètablokkers, cimetidine, clopidogrel, cyclofosfamide, efavirenz, insuline of orale geneesmiddelen voor diabetes; geneesmiddelen tegen een onregelmatige hartslag zoals flecaïnide en propafenon, geneesmiddelen tegen psychische aandoeningen zoals haloperidol, risperidon en thioridazine; geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen zoals carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne; levodopa; lopinavir en ritonavir; nelfinavir; nicotinepleisters; orale steroïden, methylprednisolon en prednison; orfenadrine; andere antidepressiva zoals citalopram, desipramine, fluoxetine, fluvoxamine, imipramine, paroxetine en sertraline; ritonavir; sedativa; slaappillen tamoxifen; theofylline; thiotepa en ticlopidine. In deze gevallen kan het nodig zijn dat de arts de dosering wijzigt of nauwlettend op bijwerkingen toeziet.

U dient het uw arts te vertellen als u epileptische aanvallen, anorexia nervosa (een eetstoornis) of boulimia (een eetstoornis) heeft of ooit heeft gehad.

Informeer uw arts als u grote hoeveelheden alcohol drinkt maar verwacht daar plotseling mee te stoppen of als u kalmerende middelen gebruikt maar verwacht daar plotseling mee te stoppen. De arts zal u waarschijnlijk aanraden om in deze gevallen geen bupropion in te nemen.

Leg het uw arts uit als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u bupropion gebruikt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts.

Bupropion kan een verhoging van de bloeddruk veroorzaken. De arts moet de bloeddruk voor het begin van de behandeling en regelmatig tijdens het gebruik van dit geneesmiddel controleren, vooral als u ook nicotinevervangende therapie gebruikt.

Bupropion kan hoeksluitingsglaucoom veroorzaken (een aandoening waarbij de vloeistof plotseling wordt geblokkeerd en niet meer uit het oog kan stromen, waardoor de oogdruk snel en ernstig toeneemt en het gezichtsvermogen kan afnemen). U moet dit aan uw arts vertellen voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Als u misselijkheid, oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen (zoals het zien van gekleurde ringen rond de lichten en zwelling of roodheid in of rond het oog) heeft, bel dan uw arts of laat u onmiddellijk behandelen door een arts.

Sommige mensen hebben symptomen gemeld zoals gedragsveranderingen, vijandigheid, agitatie, depressie en suïcidale gedachten terwijl ze bupropion innamen om te stoppen met roken. Deze symptomen zijn ook opgetreden bij mensen zonder voorgeschiedenis van psychische aandoeningen en zijn verergerd bij mensen die al een psychische aandoening hadden. Vertel het uw arts als u een depressie, bipolaire stoornis (stemming die verandert van depressief naar abnormaal opgewonden), schizofrenie (een psychische aandoening die veranderd denken of ongewoon denken, verlies van interesse in het leven, en sterke of ongepaste emoties veroorzaakt) of andere psychische aandoeningen heeft of heeft gehad. Als u een van de volgende symptomen ervaart, stop dan met het innemen van bupropion en bel onmiddellijk uw arts: suïcidale gedachten of handelingen, nieuwe of verergerende depressie, angst- of paniekaanvallen, agitatie; rusteloosheid; boos of gewelddadig gedrag; gevaarlijke handelingen, manie (driftig gedrag, abnormaal opgewonden of geïrriteerde stemming); abnormale gedachten of gevoelens; hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan); het gevoel hebben dat mensen tegen u zijn; zich verward voelen of een andere plotselinge of ongewone verandering in gedrag. Zorg ervoor dat uw familie op de hoogte is van de symptomen die ernstig kunnen zijn, zodat zij de dokter kunnen bellen als u niet zelf behandeld kunt worden. De arts moet u nauwlettend in de gaten houden totdat de symptomen verbeteren.

BIJWERKINGEN

Bij het gebruik van bupropion kunnen zich bepaalde bijwerkingen voordoen.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: slaperigheid, angst, opwinding, moeilijk in slaap vallen of in slaap blijven, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, maagpijn, oncontroleerbaar trillen van een deel van het lichaam, verminderde eetlust, gewichtsverlies, constipatie, overmatig zweten, oorsuizingen, veranderingen in de smaak, veelvuldig urineren, keelpijn.

Minder vaak voorkomende ernstige bijwerkingen (u dient de arts onmiddellijk te waarschuwen) zijn: Stuiptrekkingen, verwardheid, hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan), irrationele angsten, spier- of gewrichtspijn, onregelmatig, snel of zwaar hartritme, koorts, huiduitslag of blaren, netelroos, zwelling van gezicht, keel, tong, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen, moeite met ademen of slikken, pijn op de borst.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Bupropion versterkt het effect van bepaalde antidepressiva (bijv. desipramine, imipramine), antipsychotica (bijv. risperidon, thioridazine), bètablokkers (bijv. propafenon, flecainide).

Bupropion vermindert het effect van tamoxifen.

De werking van bupropion wordt geremd door carbamazepine, fenytoïne, ritonavir en efavirenz. Het effect van bupropion wordt versterkt door valproïnezuur.

Bupropion is gecontra-indiceerd met MAOI antidepressiva (monoamine oxidase remmers) omdat de kans op bijwerkingen toeneemt. Er moeten ten minste 14 dagen verstrijken tussen de onderbreking van de toediening van MAOI's en het begin van de behandeling. Wat omkeerbare IMAO's betreft, volstaat het 24 uur.

Er bestaat een risico op verhoging van de bloeddruk als bupropion wordt voorgeschreven tijdens het gebruik van een transdermaal nicotinesysteem.

Behandeling met bupropion verlaagt de digoxinespiegel. Wanneer de behandeling met bupropion wordt stopgezet, kunnen de digoxinespiegels plotseling stijgen en daarom moeten deze niveaus worden gecontroleerd om mogelijke toxiciteit te voorkomen.

BRANDNAMEN

  • Zyban®
  • Aplenzin®
  • Forfivo® XL
  • Wellbutrin®

Geanalyseerde genen

3p26.3 MAGI2 SACM1L WDFY4

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen