Carisoprodol (Bijwerkingen)

Carisoprodol is een spierverslapper, onder meer gebruikt bij de behandeling van acute rugpijn. Het wordt gemetaboliseerd door het cytochroom CYP2C19, zodat personen met een lage activiteit een grotere blootstelling aan het geneesmiddel en meer bijwerkingen kunnen hebben.

Centrale spierontspanner voor skeletspieren. Carisoprodol werkt in op de neurale systemen die de spiertrek en beweging controleren.

CONTRAINDICATIES

Hypergevoeligheid voor carisoprodol en meprobamaat. Geen carisoprodol toedienen in geval van myasthenia gravis of porfyrie. Niet innemen samen met alcohol en psychotrope geneesmiddelen of CNS-depressiva. Niet toedienen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met leverinsufficiëntie, risico op psychische afhankelijkheid en misbruik.

Het is niet geïndiceerd bij kinderen.

BIJWERKINGEN

Hypersensibiliteit, huidruptuur en erythemateuze reacties.

Somnolentie, duizeligheid, vertigo, hoofdpijn, ataxie, agitatie, prikkelbaarheid, slapeloosheid.

Tachycardie, posturale hypotensie. Misselijkheid, braken, hik, epigastrisch ongemak. Voorbijgaande quadriplegie, tijdelijk verlies van gezichtsvermogen, diplopie, dysartrie, euforie, verwarring, desoriëntatie.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Carisoprodol versterkt het effect van verdovende middelen, CNS-depressiva of barbituraten.

BRANDNAAM

Soma®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen