Cisplatine (Werking)

Cisplatine is een alkylerende stof die wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker. Het TPMT-enzym is betrokken bij het metabolisme en polymorfismen in dit gen worden in verband gebracht met een slechtere respons op het geneesmiddel.

Cisplatine wordt gebruikt bij chemotherapie om verschillende soorten kanker te behandelen: testikels, eierstokken, galblaas, hoofd en nek, kleincellige longkanker en niet-kleincellige longkanker, borst-, baarmoederhals- en andere epitheelcarcinomen. Daarnaast wordt cisplatine gebruikt voor de behandeling van verschillende lymfomen, neuroblastomen, sarcomen, multipel myeloom, melanoom en mesothelioom.

Werkingsmechanisme

Cisplatine is een giftige op platina gebaseerde antineoplastische verbinding. Het mechanisme waardoor cisplatine cellen doodt, berust op remming van de DNA-synthese door de productie van crosslinks tussen DNA-strengen. Anderzijds wordt in mindere mate de RNA- en eiwitsynthese geremd.

Andere mechanismen van cisplatine-cytotoxiciteit omvatten mitochondriale schade, verminderde ATPase-activiteit en veranderde cellulaire transportmechanismen. De cytotoxiciteit neemt toe bij blootstelling tijdens de S-fase van de celcyclus, een fase die begint met de nucleaire DNA-replicatie en eindigt wanneer het DNA is gedupliceerd. Cisplatine veroorzaakt celcyclusstilstand in de G2-fase (fase waarin de cel zich voorbereidt op celdeling) en induceert vervolgens geprogrammeerde celdood of apoptose.

Cisplatine heeft immunosuppressieve, radiosensitiserende en antibacteriële eigenschappen.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor cisplatine of andere op platina gebaseerde verbindingen.

Cisplatine moet worden vermeden bij patiënten met nierinsufficiëntie, dehydratie, myelosuppressie, slechthorendheid of neuropathie door cisplatine.

Bijwerkingen

Zoals hierboven opgemerkt, is cisplatine een echt toxisch antineoplastisch middel, en om die reden kan tijdens de behandeling een grote verscheidenheid aan bijwerkingen optreden:

  • Infecties, sepsis, leukopenie, trombocytopenie en dosisafhankelijke anemie.
  • Perifere neuropathie, gehoorverlies, duizeligheid.
  • Hartritmestoornissen
  • Longontsteking en ademhalingsfalen
  • Anorexia, misselijkheid, braken, diarree
  • Leverfalen

De nier- en neuropathische toxiciteit van cisplatine is te wijten aan de interactie van geactiveerd cisplatine met kritieke weefsels van de nieren en het zenuwstelsel. Cisplatine wordt in verband gebracht met proximale en distale tubulaire schade als gevolg van cisplatine-activering in de niertubuli.

Neurotoxiciteit door cisplatine kan het gevolg zijn van door cisplatine veroorzaakte schade aan Schwann cellen, die de myelineschede rond zenuwen vormen.

Handelsnaam

Platinol

Geanalyseerde genen

TPMT

Bibliografie

Khrunin A V, Khokhrin D V, Moisseev AA, et al . Pharmacogenomic evaluation of cisplatin-based chemotherapy outcomes in ovarian cancer. Pharmacogenomics, 2014; 15(3):32937.

Dhawan A, Ruwali M, et al . Association of genetic variability in enzymes metabolizing chemotherapeutic agents with treatment response in head and neck cancer cases. Asia Pac J Clin Oncol, 2017; 13(2): e1120.

Yang JJ, Lim JYS, Huang J, et al . The role of inherited genetic variation TPMT and COMT in cisplatin-induced ototoxicity in children with cancer. Clin Pharmacol Ther, 2013 Aug 11; 94(2):2529.

Cornelison TL, Reed E . Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin, and ormaplatin. Gynecol Oncol 1993;50:147-58.

Dasari S., Tchounwou P.B. Cisplatin in cancer therapy: molecular mechanisms of action. Eur J Pharmacol. 2014 Oct 5;740:364-78.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen