Duloxetina (Werking)

Duloxetine is een antidepressivum dat wordt gebruikt bij de behandeling van depressie, diabetische neuropathie en fibromyalgie. Polymorfismen in de HTR1A- en COMT-genen kunnen in verband worden gebracht met een betere respons op dit geneesmiddel.

Duloxetine is een antidepressivum dat de heropname van serotonine en noradrenaline (SNRI) remt. Het remt in geringe mate de heropname van dopamine zonder een significante affiniteit voor histaminerge, dopaminerge, cholinerge en adrenerge receptoren.

Het wordt voornamelijk gebruikt bij de behandeling van depressieve stoornissen (MDD), bij de behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn bij volwassenen en bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis (GAD).

CONTRAINDICATIES

Duloxetine is gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor het geneesmiddel, bij patiënten met een leveraandoening die leverfalen veroorzaakt, bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie en bij patiënten met een arteriële hypertensie die niet onder controle is.

Het voorschrijven van duloxetine is gecontra-indiceerd in combinatie met irreversibele niet-selectieve MAOI antidepressiva en krachtige remmers van CYP1A2 zoals fluvoxamine, ciprofloxacine of enoxacine.

CANUTIES

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie, bij patiënten met een voorgeschiedenis van manie of met de diagnose bipolaire stoornis en/of met toevallen. Voorzorgsmaatregelen bij patiënten met een risico op nauwe-hoekglaucoom en bij patiënten van wie de onderliggende pathologie in het gedrang kan komen door een verhoging van de hartslag of de bloeddruk.

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van duloxetine met andere antidepressiva (met name selectieve reversibele MAO-remmers), met stoffen die het metabolisme beïnvloeden of die in verband worden gebracht met leverbeschadiging en met orale anticoagulantia en/of geneesmiddelen die de bloedplaatjesfunctie beïnvloeden.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van duloxetine bij patiënten met een bekende hemorragische diathese; patiënten met een hoog risico op hyponatriëmie (ouderen, cirrose, dehydratie, behandeling met diuretica) en bij ouderen.

Er zijn frequente bijwerkingen bij de combinatie van duloxetine met Hypericum perforatum.

Een follow-up van de patiënt moet worden uitgevoerd, bij het begin van de behandeling en na wijziging van de dosis, vanwege het bestaande risico op zelfmoord. Er zijn geen gegevens over de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van diabetische perifere neuropathische pijn of voor gegeneraliseerde angststoornis.

De behandeling niet abrupt onderbreken vanwege het risico op onttrekkingsverschijnselen. Obsessieve/psychomotorische rusteloosheid kan zich tijdens de eerste weken van de behandeling ontwikkelen.

Duloxetine wordt niet aanbevolen in combinatie met serotonerge, tricyclische antidepressiva (clomipramine of amitriptyline), venlafaxine, triptanen, tramadol of tryptofaan.

BIJWERKINGEN

Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, lethargie, tremoren, paresthesie; verminderde eetlust; slapeloosheid, agitatie, verminderd libido, angst, abnormale orgasmen, abnormale dromen; wazig zicht; oorsuizingen; verhoogde bloeddruk, blozen; misselijkheid, droge mond, constipatie, diarree, buikpijn, braken, toegenomen zweten, huiduitslag, skeletspierpijn, spierkrampen; dysurie, erectiele disfunctie, ejaculatiestoornis, vallen, vermoeidheid, gewichtsverlies

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Voorzichtigheid geboden bij gelijktijdig gebruik van duloxetine met geneesmiddelen die inwerken op het centrale zenuwstelsel (CZS): alcohol, benzodiazepinen, morfinomimetica, antipsychotica, fenobarbital, sederende antihistaminica). Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdigheid met geneesmiddelen die door CYP2D6 worden gemetaboliseerd (risperidon, nortriptyline, amitriptyline, imipramine, flecaïnide, propafenon, metoprolol).

De plasmaconcentratie van duloxetine kan worden verhoogd door: CYP1A2-remmers zoals fluvoxamine.

De plasmaconcentratie van duloxetine kan worden verlaagd door: CYP1A2-inductoren.

BRANDNAMEN:

  • Xeristar ®
  • Cymbalta ®

Geanalyseerde genen

COMT HTR1A

Bibliografie

Houston JP, Zou W, Aris V, Fijal B, Chen P, Heinloth AN, et al. Evaluation of genetic models for response in a randomized clinical trial of duloxetine in major depressive disorder. Psychiatry, 2012; 200(1):63–5.

Porcelli S, Drago A, Fabbri C, Gibiino S, Calati R, Serretti A. Pharmacogenetics of antidepressant response. J Psychiatry Neurosci, 2011; 36(2):87–113.

Perlis RH, Fijal B, Dharia S, Houston JP. Pharmacogenetic investigation of response to duloxetine treatment in generalized anxiety disorder. Pharmacogenomics J, 2013; 13(3):280–5.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen