Esomeprazol (Werking)

Esomeprazol is een protonpompremmer die de maagzuursecretie vermindert en is geïndiceerd voor de behandeling van gastro-oesofageale reflux. Het wordt gemetaboliseerd, hoofdzakelijk door CYP2C19, zodat het metabolisatieprofiel van een persoon verband houdt met de doeltreffendheid en het mogelijke optreden van bijwerkingen.

Esomeprazol is een S-isomeer van omeprazol met een gelijkaardig profiel en wordt gebruikt om de afscheiding van maagzuur te verminderen. Het is een selectieve remmer van de protonpomp (PPI) in de pariëtale cel. Het werkt in op de zuurbodem waar het de protonpomp remt en de basale en gestimuleerde zuursecretie remt.

De beschikbare gegevens wijzen erop dat esomeprazol geen relevante voordelen biedt ten opzichte van omeprazol (in trials naar de uitroeiing van H. pylori in een drievoudige therapie heeft het een iets geringere werkzaamheid laten zien dan die welke gewoonlijk met andere PPI's wordt verkregen). In proeven over de genezing van reflux-oesofagitis is een licht superieure, maar niet klinisch relevante werkzaamheid aangetoond.

Esomeprazol kan in water worden opgelost, wat de toediening via een nasogastrische slang vergemakkelijkt bij patiënten met dysfagie.

CONTRAINDICATIES

Esomeprazol is gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor esomeprazol, voor gesubstitueerde benzimidazolen of voor een hulpstof in de formulering. Niet toedienen met nelfinavir.

CAUTIONS

De belangrijkste metabolische route van esomeprazol is het cytochroom CYP2C19. De polymorfismen van dit enzym veroorzaken interindividuele verschillen in de eliminatie van esomeprazol. Bij traag metaboliserende patiënten zijn de plasmaconcentraties van het geneesmiddel verhoogd.

Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis is er een toename in de biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel, aangezien het voornamelijk in de lever wordt gemetaboliseerd. Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis bedraagt de maximale dosis 10 mg bij kinderen jonger dan 12 jaar en 20 mg bij kinderen ouder dan 12 jaar.

Hyperplasie van pariëtale cellen, fundicale klierpoliepen en hyperplasie van enterochromaffine-achtige cellen is waargenomen als gevolg van zure onderdrukking en hypergastrinemie.

Er is een verhoogd risico op het ontwikkelen van gastro-enteritis of longontsteking in de gemeenschap als gevolg van hypochloorhydrie beschreven.

Het stopzetten van de PPI moet langzaam gebeuren (in de loop van een maand) om te voorkomen dat de zuursecretie weer op gang komt, wat tot nieuwe symptomen zou leiden.

Bij behandelingen die langer dan een jaar duren, bestaat er een risico op fracturen van de heup, pols en wervelkolom, vooral bij ouderen of bij patiënten met risicofactoren. Zorg bij patiënten met een risico op osteoporose voor de inname van vitamine D en calcium.

Er bestaat een risico op subacute cutane lupus erythematosus (SCLE) bij letsels, vooral op aan de zon blootgestelde delen van de huid, die gepaard gaan met gewrichtspijn. Overweeg in deze gevallen de behandeling met esomeprazol te staken.

BIJWERKINGEN

Hoofdpijn, sufheid, duizeligheid. Buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid/overgeven, constipatie. Pruritus.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Door competitieve remming van cytochroom P450 (CYP2C19-iso-enzym) kan het een verhoging veroorzaken van de plasmaspiegels van andere geneesmiddelen die door het CYP-systeem worden gemetaboliseerd, waarvan de belangrijkste zijn benzodiazepinen, acenocoumarol, warfarine, fenytoïne, carbamazepine, citalopram, methotrexaat, methylfenidaat.

De gelijktijdige toediening van esomeprazol met clopidogrel en dabigatran wordt niet aanbevolen, omdat het de biotransformatie tot hun respectieve actieve metabolieten vermindert.

Esomeprazol kan de tacrolimusspiegel verhogen, zodat deze combinatie moet worden vermeden en moet worden vervangen door rabeplazol of pantoprazol, die minder interactie lijken te hebben, of door selectieve H2-remmers (famotidine, ranitidine).

Esomeprazol wordt niet aanbevolen in combinatie met atazanavir. Als het toch nodig is, moet de dosis atazanavir worden aangepast tot 400 mg + ritonavir 100 mg + maximaal esomeprazol 20 mg en moet het middel nauwgezet worden gecontroleerd.

Als gevolg van een stijging van de pH in de maag vermindert esomeprazol de absorptie van atazanavir en nelfinavir (gelijktijdig gebruik is gecontra-indiceerd), cefditoreno, ijzerzouten, tyrosinekinaseremmers, ketoconazol, itraconazol en posaconazol.

Door de pH-waarde van de maag te verhogen, verhoogt esomeprazol de absorptie van digoxine, furosemide en acetylsalicylzuur.

Rifampine kan de serumspiegels van esomeprazol verlagen.

Sint-janskruid kan de effecten van esomeprazol verminderen. Deze combinatie moet worden vermeden.

BRANDNAMEN

  • Axiago®
  • Nexium ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Dean L. Esomeprazole Therapy and CYP2C19 Genotype [Internet]. Medical Genetics Summaries, 2012.

Shi S, Klotz U. Proton pump inhibitors: an update of their clinical use and pharmacokinetics. Eur J Clin Pharmacol, 2008; 64(10):935–51.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen