Fluoxetine (Werking)

Fluoxetine is een antidepressivum van de serotonineheropnameremmers, dat veel wordt gebruikt bij de behandeling van depressie, angst, boulimie of paniekstoornis. Verminderde activiteit van het cytochroom CYP2D6 kan leiden tot verhoogde plasmaconcentraties van het geneesmiddel en een grotere kans op bijwerkingen.

Fluoxetine is een antidepressivum dat behoort tot de familie van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) met minder bijwerkingen dan de klassieke tricyclische antidepressiva. Het remt selectief de heropname van serotonine door neuronen van het centrale zenuwstelsel (CZS).

Als u alle stoffen wilt kennen die wij in onze DNA-test analyseren, raadpleeg dan de rubriek farmacologische verenigbaarheid of farmacogenetica section.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor fluoxetine.

In combinatie met MAOI antidepressiva de behandeling niet starten tot 5 weken na het stoppen van de behandeling met fluoxetine of starten met fluoxetine tot 2 weken na het stoppen van de behandeling met irreversibele MAO-remmers en de dag erna met reversibele MAO-remmers.

ACTIVITEITEN

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van fluoxetine aan patiënten met leverinsufficiëntie, een voorgeschiedenis van epilepsie, instabiele epileptische aanvallen, manie/hypomanie, bloedingsstoornissen; leverfunctiestoornissen; patiënten met aangeboren lang cardiaal interval QT-syndroom, familiegeschiedenis van QT-verlenging of andere klinische aandoeningen die predisponeren voor aritmieën (zoals hypokaliëmie en hypomagnesiëmie, bradycardie, acuut myocardinfarct). Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij patiënten met diabetes, hoge intraoculaire druk of een risico op nauwehoekglaucoom

Uiterste voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven van fluoxetine in combinatie met orale anticoagulantia, geneesmiddelen die de bloedplaatjesfunctie beïnvloeden of die het risico op bloedingen verhogen.

Er moet zorgvuldig toezicht worden gehouden op patiënten met een voorgeschiedenis van suïcidale voorvallen en met een aanzienlijke mate van suïcidale gedachten, voordat de behandeling met fluoxetine wordt gestart.

Bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar: indien wordt besloten met de behandeling te beginnen, moet toezicht worden gehouden op het optreden van symptomen van suïcide of manie/hypomanie en moeten de puberteitsgroei en -ontwikkeling worden gevolgd.

Het is raadzaam de dosis geleidelijk te verlagen gedurende ten minste 1-2 weken om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Er bestaat een risico op akathisia/psychomotore rusteloosheid en ventriculaire aritmieën.

Vermijd gelijktijdige toediening met tamoxifen.

BIJWERKINGEN

Gederfde eetlust, slapeloosheid, angst, nervositeit, rusteloosheid, gespannenheid, verminderd libido, slaapstoornissen, abnormale dromen; aandachtsstoornissen, duizeligheid, dysgeusie, lethargie, slaperigheid, beven; wazig zien; hartkloppingen; blozen, geeuwen braken, dyspepsie, droge mond; huiduitslag, urticaria, pruritus, hyperhidrose; artralgie; vaak urineren; gynaecologische bloeding, erectiestoornissen, ejaculatiestoornis; gevoel van nervositeit, rillingen en gewichtsverlies.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Fluoxetine is gecontra-indiceerd bij gelijktijdigheid met MAOI antidepressiva.

Fluoxetine versterkt de werking van: geneesmiddelen die door CYP2D6 worden gemetaboliseerd (het is verplicht het nauwe bereik aan te passen aan het minimale therapeutische bereik, bij gelijktijdigheid met flecaïnide, encainide, carbamazepine en tricyclische antidepressiva).

Fluoxetine kan het effect van tamoxifen verminderen.

Fluoxetine versterkt het effect van orale anticoagulantia.

Er bestaat een risico op het optreden van het serotoninesyndroom tijdens de behandeling met fluoxetine in combinatie met: tramadol, triptanen, lithium, tryptofaan, selegiline.

De schadelijke effecten van fluoxetine nemen toe bij inname van Hypericum perforatum.

vermijd het gebruik van fluoxetine in combinatie met alcohol.

BRANDNAMEN

  • Adofen ®
  • Luramon ®
  • Prozac ®
  • Reneuron ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Hicks J, Bishop J, Sangkuhl K, Müller D, Ji Y, Leckband S, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Clin Pharmacol Ther, 2015; 98(2):127–34.

Charlier C, Broly F, Lhermitte M, Pinto E, Ansseau M, Plomteux G. Polymorphisms in the CYP 2D6 gene: association with plasma concentrations of fluoxetine and paroxetine. Ther Drug Monit, 2003; 25(6):738–42.

Peñas-LLedó EM, Trejo HD, Dorado P, Ortega A, Jung H, Alonso E, et al. CYP2D6 ultrarapid metabolism and early dropout from fluoxetine or amitriptyline monotherapy treatment in major depressive patients. Mol Psychiatry, 2013;18(1):8–9.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen