Furosemide, Torasemide (Werking)

Furosemide en torasemide behoren tot de familie van de lisdiuretica, die worden gebruikt voor de behandeling van vochtretentie bij diverse aandoeningen zoals hartfalen. Er zijn grote verschillen in doeltreffendheid tussen individuen, die grotendeels kunnen worden verklaard door genetische variabiliteit.

Zowel furosemide als torasemide zijn lusdiauretica van de sulfonamidegroep. Beide blokkeren het transportsysteem Na+ K+ 2Cl- maar terwijl furosemide inwerkt op de dalende tak van de lus van Henle, doet torasemide dit in de stijgende tak. Beiden verhogen de uitscheiding van Na, K, Ca en Mg.

CONTRAINDICATIES

  • Furasemide: Overgevoeligheid voor furosemide of sulfonamiden. Hypovolemie of dehydratie, anurisch nierfalen, hypokaliëmie of ernstige hyponatriëmie. Precomateuze en comateuze toestand in verband met hepatische encefalopathie.
  • Torasemide: Overgevoeligheid voor torasemide of sulfonylureumderivaten. Anurie.

BIJWERKINGEN

  • Furasemide: Elektrolytveranderingen, dehydratie en hypovolemie, verhoogde bloedspiegels van creatinine en triglyceriden. Verhoogd urinevolume, hypotensie inclusief orthostatische hypotensie (vooral na intraveneuze infusie) met hemoconcentratie.

Hepatische encefalopathie bij patiënten met hepatocellulaire insufficiëntie.

  • Torasemide: duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, zwakte, braken; hyperglykemie, overmatig urineren, hyperurikemie, hypokaliëmie, overmatige dorst, hypovolemie, impotentie, dyspepsie. Bovendien, met vormen van torasemide met verlengde afgifte: slaperigheid; diarree; toename van de urinefrequentie, polyurie, nocturie.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

  • Furasemide: het effect van furosemide wordt verminderd door gelijktijdige behandeling met sucralfaat, NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen), salicylaten, fenytoïne, probenecid, methotrexaat en andere geneesmiddelen met een aanzienlijke renale tubulaire secretie.

Furasemide versterkt de ototoxiciteit van aminoglycosiden, cisplatine en andere ototoxische geneesmiddelen. Verhoogt ook de nefrotoxische potentie van nefrotoxische antibiotica en cisplatine.

Furasemide vermindert de werking van antidiabetica en verhoogt de toxiciteit van lithium, digitalismedicijnen en geneesmiddelen die het QT-hartinterval verlengen.

  • Torasemide: Torasemide verhoogt de toxiciteit van salicylaten.

Het effect van torasemide kan worden geremd door: indomethacine en probenecid.

Reduceerde orale absorptie door cholestyramine.

BRANDNAMEN

  • Furosemide: Seguril ®
  • Torasemide: Sutril®, Dilutol®, Isodiur®

Geanalyseerde genen

ADD1 GNB3 NPPA SLC12A3

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen