Gemcitabine bij de behandeling van pancreaskanker (Werking)

Gemcitabine is een chemotherapeutisch middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker, zoals borstkanker, pancreaskanker, longkanker en mesothelioom. Studies hebben aangetoond dat bepaalde polymorfe varianten in genen die betrokken zijn bij het metabolisme en het transport van het geneesmiddel van invloed kunnen zijn op de werkzaamheid van het geneesmiddel.

Gemcitabine is een chemotherapeutisch geneesmiddel tegen kanker (antineoplastisch of cytotoxisch) dat intraveneus wordt toegediend. Het wordt geclassificeerd als een antimetabolietgeneesmiddel. Antimetabolieten zijn stoffen die sterk lijken op de normale stoffen die zich in de cel bevinden. Wanneer cellen deze stoffen in hun celmetabolisme opnemen, verliezen zij het vermogen zich te delen. Antimetabolieten zijn specifiek voor elk van de stappen van de celcyclus. Zij vallen de cellen in zeer specifieke fasen van de cyclus aan. Antimetabolieten worden ingedeeld naargelang de stoffen waarmee ze interfereren en gemcitabine is een analoog van pyrimidine (een bestanddeel van DNA) en laat het daarom niet repliceren, waardoor de DNA-synthese van cellen en hun proliferatie worden vertraagd.

Gemcitabine wordt, alleen of in combinatie met andere chemotherapeutica, gebruikt bij de behandeling van pancreaskanker, blaaskanker, wekedelensarcoom, borstkanker, uitgezaaide borstkanker, niet-kleincellig longcarcinoom, mesothelioom, bepaalde vormen van leukemie, blaaskanker en wordt momenteel onderzocht op zijn toepassing bij andere tumoren, zoals slokdarmkanker.

Voordat met een behandeling met gemcitabine wordt begonnen, moeten de volgende VOORZORGSMAATREGELEN in acht worden genomen:

  • Informeer uw arts over de andere geneesmiddelen die u gebruikt (inclusief voorgeschreven geneesmiddelen, vrij verkrijgbare geneesmiddelen, vitaminen, kruidenpreparaten, enzovoort). Neem geen aspirine of producten die aspirine bevatten, tenzij uw arts dit uitdrukkelijk toestaat.

  • Gebruik geen enkel type immunisatie of vaccinatie zonder toestemming van uw arts tijdens de behandeling met gemcitabine.

  • Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, vertel dit dan aan uw arts voordat u met de behandeling begint. Gemcitabine is een geneesmiddel dat is ingedeeld in de D-categorie (het kan een risico voor de foetus inhouden. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger worden tijdens de behandeling moeten worden geïnformeerd over het mogelijke risico).

  • Zowel voor mannen als vrouwen: Vermijd conceptie tijdens het gebruik van gemcitabine. Barrière-anticonceptiemethoden, zoals condooms, worden aanbevolen. Raadpleeg uw arts over de tijd die nodig is om zwanger te worden zonder risico voor de baby na de behandeling.

  • Geef geen borstvoeding terwijl u gemcitabine krijgt.

BijWERKINGEN

Zijn bijna altijd omkeerbaar en verdwijnen wanneer de behandeling eindigt. De meest voorkomende bijwerkingen (met een incidentie van meer dan 30%) zijn: pseudo-griepsymptomen (spierpijn, koorts, hoofdpijn, rillingen, vermoeidheid), koorts (6-12 uur na de eerste dosis), vermoeidheid, misselijkheid (mild), braken, verlies van eetlust, huiduitslag, laag aantal bloedcellen (witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes kunnen tijdelijk dalen, dit houdt een groot risico op infectie, bloedarmoede en/of bloedingen in), verhoging van leverenzymen en aanwezigheid van bloed en/of eiwitten in de urine.

De volgende bijwerkingen komen minder vaak voor (incidentie tussen 10% en 29%): diarree, zwakte, haaruitval, zweertjes in de mond, slaapproblemen, dyspneu, longproblemen.

BRANDNAAM

  • Gemzar ®

Geanalyseerde genen

IL17F WWOX

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen