Imatinib (Werking)

imatinib is een tyrosinekinaseremmer die wordt gebruikt bij de behandeling van sommige soorten kanker, zoals myeloïde leukemie of gastro-intestinale stromale tumoren. Hoewel de behandeling effectief is, kan de aanwezigheid van de D816V-variant in het KIT-gen een aanwijzing zijn voor responsresistentie.

Imatinib is een oraal chemotherapeutisch geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende soorten kanker: gastro-intestinale stromale tumoren (GIST), chronische myeloïde leukemie (CML), bepaalde vormen van acute lymfocytaire leukemie (ALL), mastocytose en sarcoom van mestcellen.

Het geneesmiddel behoort tot de familie van tyrosinekinaseremmers (TKI's) en werkt door de signaaltransductieroutes te belemmeren, de celproliferatie te remmen en apoptose (geprogrammeerde celdood) te induceren.

In GIST (gastro-intestinale stromale tumoren) wordt imatinib voorgesteld als een optie voor die patiënten met een aanzienlijk risico op herval. Niet-resecteerbare gemetastaseerde of recidiverende GIST kan met imatinib worden behandeld, met een opmerkelijk responspercentage (50-70%) en een verlengde overleving.

Echter, er zijn verschillende mutaties die tumoren resistent maken tegen imatinib, zoals de aanwezigheid van de mutatie D816V in het KIT-gen. Deze verschillen in respons afhankelijk van de mutatiestatus maken genotypering van patiënten raadzaam met het oog op de selectie van de optimale behandeling.

BRANDNAAM:

Gleevec ®

Geanalyseerde genen

KIT

Bibliografie

Jin B, Ding K, Pan J. Ponatinib induces apoptosis in imatinib-resistant human mast cells by dephosphorylating mutant D816V KIT and silencing ?-catenin signaling. Mol Cancer Ther, 2014, 13(5):1217–30.

Valent P, Cerny-Reiterer S, Hoermann G, Sperr WR, Müllauer L, Mannhalter C, et al. Long-lasting complete response to imatinib in a patient with systemic mastocytosis exhibiting wild type KIT. Am J Blood Res, 2014; 4(2):93–100.

Ryan RJH, Akin C, Castells M, Wills M, Selig MK, Nielsen GP, et al. Mast cell sarcoma: a rare and potentially under-recognized diagnostic entity with specific therapeutic implications. Mod Pathol, 2013; 26(4):533–43.

Ustun C, DeRemer DL, Akin C. Tyrosine kinase inhibitors in the treatment of systemic mastocytosis. Leuk Res, 2011; 35(9):1143–52.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen