Lithium (Werking)

Lithiumzouten worden in de farmacologie gebruikt als stemmingsstabilisatoren, voornamelijk voor de behandeling van bipolaire stoornissen. Slechts een derde van de behandelde patiënten reageert adequaat op dit geneesmiddel en dit kan onder meer te wijten zijn aan de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren.

Lithium is het antipsychoticum van eerste keuze bij manische episoden en bij de instandhouding van recidiverende affectieve stoornissen. De dosis wordt aangepast door de plasmaspiegel van dit mineraal te bepalen. Momenteel, en ondanks het bestaan van andere stemmingsstabilisatoren van nieuwe generaties, blijft lithium de eerstelijnsbehandeling bij bipolaire stoornis (BD); de individuele respons op de behandeling is echter zeer variabel.

CONTRAINDICATIES

Behandeling met lithium is gecontra-indiceerd in de volgende gevallen: overgevoeligheid voor lithium, zwangerschap en borstvoeding, ernstige nierinsufficiëntie, ernstige cardiovasculaire aandoeningen, verzwakking, dehydratie of ernstige natriumdepletie.

ACTIVITEITEN

Extreme voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van lithium in de volgende gevallen:

Erge nieraandoeningen, Combinatie met diuretica, Overmatig zweten, Diarree, Infecties met hoge koorts, Hypothyreoïdie, indien voorgeschreven aan patiënten met natriumarme diëten, Ouderen, Kinderen.

Op lange termijn kan lithium het ontstaan van microcysten, oncocytomen en carcinomen van het verzamelkanaal bij ernstig nierfalen veroorzaken

BIJWERKINGEN

Hypothyreoïdie, struma, polyurie en polydipsie, hypercalciëmie.

Droogheid, vermoeidheid, spierzwakte, spierovergevoeligheid, tremor, hoofdpijn, verwardheid, nasaal woord, concentratiestoornissen, "tandwiel"-stijfheid, hyperreflexie, hypertonie.

T-golfafwijkingen in het ECG (elektrocardiogram), anorexie, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, abdominale distensie, constipatie en leukocytose.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Lithiumplasmaspiegels worden verhoogd door: NSAID's, thiaziden en ACE-remmers

Lithiumplasmaspiegels worden verlaagd door: calciumantagonisten, acetazolamide, ureum, xanthines en alkaliserende middelen.

Lithiumplasmaspiegels kunnen worden verhoogd of verlaagd door fluoxetine.

Risico op neurologische bijwerkingen bij gelijktijdige toediening van carbamazepine, fenytoïne, haloperidol (controle om de behandeling te kunnen staken als tekenen van neurologische toxiciteit optreden).

Additief of synergistisch hypothyreoïd effect met jodiden

BRANDNAMEN

  • Plenur ®
  • Eskalith®
  • Lithobid®

Geanalyseerde genen

AL157359.4 BDNF CRY1 GFRA2 HLA-DMA

Bibliografie

International Consortium on Lithium Genetics (ConLi+Gen) AT, Amare AT, Schubert KO, Hou L, Clark SR, Papiol S, et al. Association of Polygenic Score for Schizophrenia and HLA Antigen and Inflammation Genes With Response to Lithium in Bipolar Affective Disorder: A Genome-Wide Association Study. JAMA psychiatry, 2018; 75(1):65–74.

Dmitrzak-Weglarz M, Rybakowski JK, Suwalska A, Skibinska M, Leszczynska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, et al. Association studies of the BDNF and the NTRK2 gene polymorphisms with prophylactic lithium response in bipolar patients. Pharmacogenomics, 2008; 9(11):1595–603.

McCarthy MJ, Nievergelt CM, Shekhtman T, Kripke DF, Welsh DK, Kelsoe JR. Functional genetic variation in the Rev-Erbα pathway and lithium response in the treatment of bipolar disorder. Genes Brain Behav, 2011; 10(8):852–61.

Rybakowski JK, Suwalska A, Skibinska M, Dmitrzak-Weglarz M, Leszczynska-Rodziewicz A, Hauser J. Response to lithium prophylaxis: interaction between serotonin transporter and BDNF genes. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2007; 144B (6):820–3.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen