Methylfenidaat (Werking)

Methylfenidaat is een psychostimulerend geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, narcolepsie en posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom. Er is een aanzienlijke interindividuele variabiliteit in klinisch resultaat, optimale dosis en duur van het effect, die beïnvloed kan zijn door de individuele genetische component.

Methylfenidaat (MPH) is een psychostimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel dat wordt gebruikt voor de behandeling van attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) bij zowel volwassenen als kinderen. Bovendien wordt het ook gebruikt voor de behandeling van narcolepsie.

ACTIEMECHANISME

Methylfenidaat blokkeert de heropname van noradrenaline en dopamine in het presynaptische neuron en verhoogt de afgifte van deze monoamines aan de extraneuronale ruimte. Aangenomen wordt dat methylfenidaat het dopaminegehalte in de synapsen verhoogt door remming van de dopaminetransporter (DAT).

CONTRAINDICATIES

Methylfenidaat is gecontra-indiceerd bij patiënten met: Overgevoeligheid voor dit geneesmiddel, glaucoom, feochromocytoom of hyperthyreoïdie.

Het is gecontra-indiceerd bij patiënten die worden behandeld met MAO-remmers en gedurende 14 dagen na het stoppen van deze behandeling.

Methylfenidaat is ook gecontra-indiceerd bij patiënten met een diagnose of voorgeschiedenis van ernstige depressie, anorexia nervosa, psychotische symptomen, suïcidale neigingen, ernstige stemmingsstoornissen, manie, schizofrenie, psychopathische persoonlijkheidsstoornis, ernstige en episodische bipolaire stoornis.

Ook gecontra-indiceerd bij patiënten die lijden aan reeds bestaande cardiovasculaire aandoeningen waaronder ernstige hypertensie, hartfalen, occlusieve arteriële aandoeningen, angina, aangeboren hartaandoeningen, cardiomyopathieën, myocardinfarct, aritmieën, channelopathieën; reeds bestaande cerebrovasculaire aandoeningen; hersenaneurysma; vasculaire afwijkingen waaronder vasculitis of beroerte.

Het mag ook niet worden voorgeschreven aan personen met een voorgeschiedenis van uitgesproken maaginactiviteit met pH-waarden> 5,5 onder behandeling met H2-receptorblokkers of behandeling met antacida.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Er kan een verhoging van de bloeddruk optreden als methylfenidaat gelijktijdig wordt ingenomen met vasopressoren en gehalogeneerde anesthetica.

Methylfenidaat remt het metabolisme van coumarine-anticoagulantia, fenobarbital, fenytoïne, primidon, tricyclische antidepressiva en serotonineheropnameremmers.

Methylfenidaat vermindert de werking van: antihypertensiva.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van methylfenidaat samen met dopaminerge middelen waaronder antipsychotica en bloeddrukverhogende middelen.

BijWERKINGEN

Enkele van deze bijwerkingen kunnen optreden wanneer u methylfenidaat gebruikt.

Nasofaryngitis, sinusitis, infectie van het bovenste deel van de luchtwegen; anorexia, verminderde eetlust, matige vermindering van gewicht en lengtegroei (langdurig gebruik bij kinderen); slapeloosheid, nervositeit, tics, agressiviteit, angst, emotionele labiliteit, agitatie, depressie, abnormaal gedrag, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen; hoofdpijn, duizeligheid, dyskinesie, psychomotorische hyperactiviteit, somnolentie, paresthesie, spanningshoofdpijn; aritmie, tachycardie, hartkloppingen; arteriële hypertensie; hoest, faryngolaryngeale pijn; buikpijn, braken, misselijkheid, diarree, maagklachten, droge mond, dyspepsie; alopecia, pruritus, huiduitslag, netelroos; artralgie, spierspanning, spierspasmen; prikkelbaarheid, pyrexie, groeiachterstand (langdurig gebruik bij kinderen); gewichtsverlies; veranderingen in bloeddruk en hartslag; accommodatiestoornissen; duizeligheid; verhoogde alanine aminotransferase niveaus; priapisme.

BRANDNAAMMEN

  • Adhansia XR®
  • Aptensio XR®
  • Concerta®
  • Cotempla® XR-ODT
  • Jornay PM®
  • Metadato® CD
  • Metadato®
  • Metilina®
  • Metilina®
  • Quillichew® ER

Geanalyseerde genen

ABCB1 ADGRL3 CES1 COMT DRD1 TH

Bibliografie

Kim, S. W., Lee, J. H., Lee, S. H., Hong, H. J., Lee, M. G., & Yook, K. H. (2013). ABCB1 c.2677G>T variation is associated with adverse reactions of OROS-methylphenidate in children and adolescents with ADHD. Journal of Clinical Psychopharmacology, 33(4), 491–498

Pagerols, M., Richarte, V., Sánchez-Mora, C., Garcia-Martínez, I., Corrales, M., Corominas, M., Cormand, B., Casas, M., Ribasés, M., & Ramos-Quiroga, J. A. (2017). Pharmacogenetics of methylphenidate response and tolerability in attention-deficit/hyperactivity disorder. Pharmacogenomics Journal, 17(1), 98–104

Bruxel, E. M., Salatino-Oliveira, A., Akutagava-Martins, G. C., Tovo-Rodrigues, L., Genro, J. P., Zeni, C. P., Polanczyk, G. V., Chazan, R., Schmitz, M., Arcos-Burgos, M., Rohde, L. A., & Hutz, M. H. (2015). LPHN3 and attention-deficit/hyperactivity disorder: A susceptibility and pharmacogenetic study. Genes, Brain and Behavior, 14(5), 419–427

Zhu, H. J., Patrick, K. S., Yuan, H. J., Wang, J. S., Donovan, J. L., DeVane, C. L., Malcolm, R., Johnson, J. A., Youngblood, G. L., Sweet, D. H., Langaee, T. Y., & Markowitz, J. S. (2008). Two CES1 Gene Mutations Lead to Dysfunctional Carboxylesterase 1 Activity in Man: Clinical Significance and Molecular Basis. American Journal of Human Genetics, 82(6), 1241–1248

Kereszturi, E., Tarnok, Z., Bognar, E., Lakatos, K., Farkas, L., Gadoros, J., Sasvari-Szekely, M., & Nemoda, Z. (2008). Catechol-O-methyltransferase Val158Met polymorphism is associated with methylphenidate response in ADHD children. American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics, 147(8), 1431–1435

Levy, F., Wimalaweera, S., Moul, C., Brennan, J., & Dadds, M. R. (2013). Dopamine receptors and the pharmacogenetics of side-effects of stimulant treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder. In Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology (Vol. 23, Issue 6, pp. 423–425). J Child Adolesc Psychopharmacol.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen