Montelukast (Dosering)

Montelukast is een leukotrieen-antagonist die wordt gebruikt bij de behandeling van bronchiale astma en allergiebestrijding. Het geneesmiddel wordt over het algemeen goed verdragen, hoewel de respons aanzienlijk varieert, hetgeen kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van polymorfismen in het CYP2C8-gen.

Montelukast is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van bronchiale astma en voor de verlichting van jaarlijkse allergieën. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van benauwdheid, piepende ademhaling en hoest die door astma worden veroorzaakt, en om bronchospasme (ademhalingsmoeilijkheden) tijdens het sporten te voorkomen. Het wordt ook voorgeschreven voor de behandeling van de symptomen van allergische rhinitis (een aandoening die niezen en jeuk, verstopte neus en een loopneus veroorzaakt), zowel seizoensgebonden (treedt alleen op in bepaalde perioden van het jaar) als permanent (treedt het hele jaar op). Montelukast behoort tot een klasse van geneesmiddelen die leukotrieenreceptorantagonisten (LTRA) worden genoemd. Het blokkeert de werking van stoffen in het lichaam die de symptomen van astma en allergische rhinitis veroorzaken.

ACTIEMECHANISME

Montelukast blokkeert de werking van stoffen zoals leukotrieen C4, D4 en E4 door in te werken op de CysLT1-receptor ter hoogte van de longen en de bronchiën en deze te binden. Dit vermindert de bronchoconstrictie die door de leukotriënen wordt veroorzaakt en leidt tot minder ontsteking.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor montelukast.

Montelukast is niet geïndiceerd bij acute astma-aanvallen, noch als monotherapie bij matig persistent astma; vervang inhalatiecorticosteroïden of orale corticosteroïden niet abrupt door montelukast zonder gegevens die aantonen dat orale corticosteroïden kunnen worden verminderd

ACTIVITEITEN

Er is een mogelijk verband met het optreden van het syndroom van Churg-Strauss (monitoring en herevaluatie van de behandeling in geval van eosinofilie, vasculitische huiduitslag, verergering van pulmonale symptomen, cardiale complicaties en/of neuropathie).

Montelukast wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 6 maanden.

Tijdens zwangerschap en borstvoeding mag montelukast alleen worden gebruikt als het duidelijk noodzakelijk is.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

De concentratie van montelukast in plasma kan worden verlaagd door gelijktijdige behandeling met fenytoïne, fenobarbital en rifampicine.

In geval van gelijktijdige inname met gemfibrozil kunnen de bijwerkingen toenemen.

BijWERKINGEN

Hoofdpijn, duizeligheid, brandend maagzuur, maagpijn, vermoeidheid, diarree, braken.

Daarnaast kan montelukast in sommige gevallen ernstigere bijwerkingen veroorzaken, zoals: moeite met ademhalen of slikken, zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of kuiten , huiduitslag, koorts, griepachtige verschijnselen, tintelingen of gevoelloosheid in armen of benen, pijn en zwelling van de sinussen, infectie van de bovenste luchtwegen, verhoogde serumtransaminasespiegels (ALT, AST), verandering van het beoordelingsvermogen, zelfmoordgedachten.

BRANDNAMEN

  • Singulair®
  • Pluralais®

Geanalyseerde genen

CYP2C8

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen