Morfine (Bijwerkingen)

Morfine is een opioïde derivaat dat op grote schaal wordt gebruikt als krachtig pijnstillend middel. Het heeft een vrij smalle therapeutische index, en een grote variabiliteit in respons en ontwikkeling van bijwerkingen tussen patiënten. Het is bekend dat een deel van deze variabiliteit te wijten is aan de aanwezigheid van genetische varianten in genen die verband houden met het metabolisme.

Morfine is een opioïde of narcotische pijnstiller die wordt verkregen uit de opiumplant, in de volksmond de opiumpapaver genoemd. Morfine wordt gebruikt voor de behandeling van hevige pijn, aangezien het een zeer krachtig pijnstillend middel is: postoperatieve pijn, hevige chronische pijn die resistent is tegen andere pijnstillers, oncologische pijn, voorbijgaande pijn van hevige intensiteit, pijn geassocieerd met myocardinfarct.

Morfine is een analgetische agonist van μ-opiaatreceptoren, en in mindere mate van kappareceptoren, beide in het centrale zenuwstelsel. Morfine bindt zich aan deze receptoren en vermindert de gevoeligheid voor pijn.

Dit opiaat kan oraal (orale oplossing en tabletten) en parenteraal (subcutaan, intraveneus, intramusculair, epiduraal en intrathecaal) worden toegediend. De dosis moet aan elke patiënt afzonderlijk worden aangepast, afhankelijk van de ernst van de pijn en de respons op het pijnstillende middel.

Bij kinderen wordt het slechts uitzonderlijk en in beperkte doses gebruikt, afhankelijk van de lichaamsmassa. Zwangere vrouwen krijgen alleen morfine als er geen alternatief is en aangezien de stof in de moedermelk terechtkomt, moet de borstvoeding worden gestaakt wanneer een behandeling met morfine wordt ingesteld.

CONTRAINDICATIES

Overgevoeligheid of allergie voor morfine. Morfine is gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding. Het mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan één jaar. Geef geen morfine aan patiënten die lijden aan ademhalingsdepressie of ademhalingsziekten met ernstige obstructies of aan patiënten met traumatisch hersenletsel of hoge intracraniële druk.

Morfine mag niet worden gegeven vóór een operatie of in de eerste 24 uur na de operatie.

Morfine is gecontra-indiceerd bij patiënten met epileptische aanvallen.

BIJWERKINGEN

Nausea en/of braken, verandering in de resultaten van bloedonderzoeken, slaperigheid, desoriëntatie, duizeligheid, instabiliteit, wazig zien, euforie, zweten, droge mond, constipatie, ademhalingsveranderingen en/of variaties in de bloeddruk, asthenie, pruritus, afhankelijkheid en verslaving (kan optreden bij langdurig gebruik).

Morfine kan de toestand verergeren van patiënten die lijden aan ziekten zoals: pancreatitis, astma, COPD, alcoholisme, hypotensie, chronische constipatie, hypothyreoïdie, ernstige lever- of nieraandoeningen, enz.

Morfine kan lichamelijke afhankelijkheid bij de foetus en onthoudingssyndroom bij de baby veroorzaken als het aan een zwangere vrouw wordt toegediend. Bovendien gaat het in de moedermelk over, zodat het niet tijdens de borstvoeding mag worden gebruikt.

BRANDNAMEN

  • Morfina Braun®
  • Morfina clorhidrato®
  • MST Continus®
  • Oramorph®
  • Sevredol®
  • Zomorph®
  • Dolq®

Geanalyseerde genen

ABCB1 FAAH OCT1

Bibliografie

Balyan R, Zhang X, Chidambaran V, Martin LJ, Mizuno T, Fukuda T, et al. OCT1 genetic variants are associated with postoperative morphine-related adverse effects in children. Pharmacogenomics, 2017; 18(7):621–9.

Sadhasivam S, Zhang X, Chidambaran V, Mavi J, Pilipenko V, Mersha TB, et al. Novel associations between FAAH genetic variants and postoperative central opioid-related adverse effects. Pharmacogenomics J, 2015; 15(5):436–42.

Sadhasivam S, Chidambaran V, Zhang X, Meller J, Esslinger H, Zhang K, et al. Opioid-induced respiratory depression: ABCB1 transporter pharmacogenetics. Pharmacogenomics J, 2015; 15(2):119–26.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen