Nelfinavir (Werking)

Nelfinavir is een antiretroviraal geneesmiddel van de proteaseremmers dat wordt gebruikt bij de behandeling van HIV. Het geneesmiddel wordt in de lever gemetaboliseerd door het cytochroom CYP2C19 en, hoewel er weinig farmacogenetische studies zijn, zijn bepaalde genetische varianten in verband gebracht met plasmaspiegels van het actieve geneesmiddel en hun verband met een verminderde virale belasting bij behandelde patiënten.

Nelfinavir is een antiretroviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met een HIV-infectie.

ACTIEMECHANISME

Nelfinavir bindt zich onomkeerbaar aan het actieve deel van het HIV-protease, waardoor de deling van virale precursorpolyproteïnen wordt voorkomen en onrijpe, niet-infectieuze virusdeeltjes worden gevormd.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

De gelijktijdige toediening van nelfinavir met de volgende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd: rifampicine, ergotderivaten, cisapride, pimozide, oraal midazolam, triazolam, sint-janskruid, simvastatine, lovastatine en sildenafil bij de behandeling van pulmonale hypertensie.

ACTIVITEITEN

Er is een toename van spontane bloedingen gemeld bij hemofiliepatiënten.

Bij patiënten met leverinsufficiëntie is een verhoging van levertransaminasen beschreven, en een hoger risico bij patiënten die besmet zijn met HBV of HCV.

Net als andere HIV-proteaseremmers is het gebruik van nelfinavir in verband gebracht met het optreden van dyslipidemie, herverdeling van lichaamsvet, nefrolithiasis en diabetes, vooral op de lange termijn.

BIJWERKINGEN

De meest voorkomende bijwerkingen zijn diarree, leukopenie, neutropenie, huiduitslag, anorexie en buikpijn.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Nelfinavir wordt gedeeltelijk gemetaboliseerd door het cytochroom CYP34A4 en is een substraat van CYP2C19 en CYP3A4, zodat het naar verwachting talrijke geneesmiddeleninteracties zal veroorzaken.

In tegenstelling tot andere proteaseremmers leidt potentiëring met ritonavir niet tot een significante toename van nelfinavirconcentraties, zodat toediening van ritonavir niet wordt aanbevolen.

Het wordt aanbevolen nelfinavir met voorzichtigheid toe te dienen wanneer het samen met de volgende groepen geneesmiddelen wordt toegediend andere antiretrovirale geneesmiddelen, orale anticoagulantia, anti-epileptica (fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital), azole antischimmelmiddelen, macrolide antibiotica, immunosuppressiva (cyclosporine, tacrolimus, sirolimus), antiaritmica (kinidine, propafenon, amiodaron , lidocaïne, digoxine).

In elk geval wordt aanbevolen de therapeutische werkzaamheid en toxiciteit van nelfinavir en gelijktijdige behandelingen nauwlettend te volgen

BRANDNAMEN

  • Viracept ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Haas DW, Smeaton LM, Shafer RW, Robbins GK, Morse GD, Labbe L, et al. Pharmacogenetics of long-term responses to antiretroviral regimens containing Efavirenz and/or Nelfinavir: an Adult Aids Clinical Trials Group Study. J Infect Dis, 2005; 192(11):1931–42.

Saitoh A, Capparelli E, Aweeka F, Sarles E, Singh KK, Kovacs A, et al. CYP2C19 genetic variants affect nelfinavir pharmacokinetics and virologic response in HIV-1-infected children receiving highly active antiretroviral therapy. J Acquir Immune Defic Syndr, 2010; 54(3):285–9.

Hirt D, Mentré F, Tran A, Rey E, Auleley S, Salmon D, et al. Effect of CYP2C19 polymorphism on nelfinavir to M8 biotransformation in HIV patients. Br J Clin Pharmacol, 2008; 65(4):548–57.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen