Paracetamol (Werking)

Paracetamol is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van koorts en lichte tot matige pijn. Het is een remmer van de prostaglandinesynthese die de opwekking van de pijnimpuls op perifeer niveau blokkeert en tevens inwerkt op de hypothalamus, waar het zijn koortswerende werking uitoefent. Bepaalde polymorfismen in genen die betrokken zijn bij de metabolisering van het geneesmiddel kunnen de doeltreffendheid van de behandeling beïnvloeden.

Paracetamol, ook wel acetaminofen genoemd, is een geneesmiddel met pijnstillende en koortswerende eigenschappen dat voornamelijk wordt gebruikt om koorts en milde tot matige pijn, waaronder hoofdpijn, te behandelen. Paracetamol wordt soms gebruikt als eerste behandeling tegen migraine en ernstige hoofdpijn bij personen die NSAID's niet verdragen of er niet op reageren. Als paracetamol niet werkt, worden andere, meer specifieke medicijnen voorgeschreven voor de behandeling van migraine en ernstige hoofdpijn (zoals triptanen en ergotaminen om de aanvallen te behandelen, of preventieve medicijnen).

ACTIEMECHANISME

Paracetamol remt de synthese van prostaglandinen in het centrale zenuwstelsel en blokkeert de aanmaak van de pijnimpuls op perifeer niveau. Bovendien werkt het in op het hypothalamische temperatuurreguleringscentrum om zijn koortswerende werking uit te oefenen.

CONTRAINDICATIES

- Paracetamol is gecontra-indiceerd bij personen die overgevoelig zijn voor paracetamol of zijn prodrug, propacetamolhydrochloride.

- Personen met ernstige hepatocellulaire insufficiëntie en/of virale hepatitis.

- De rectale vorm van paracetamol is gecontra-indiceerd bij personen met een recente voorgeschiedenis van rectitis, anitis of rectale bloedingen.

- Er moeten extreme voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het gebruik van paracetamol bij personen met lever- en/of nierfalen.

BIJWERKINGEN

Zelden: malaise, verhoogde transaminasespiegel, hypotensie, hepatotoxiciteit, huiduitslag, hematologische afwijkingen, hypoglykemie, steriele pyurie.

 BRANDNAAMMERKEN:

- Acecat®

- Alador®

- Antidol®

- Apiredol®

- Apiretal®

- Efferalgan®

- Tylenol®

- Etc.

 Paracetamol geïndiceerd bij migraine processen of hevige hoofdpijn:

- Excedrin Migraine®

- Andere combinaties met cafeïne, enz.

Geanalyseerde genen

SULT1A1 UGT1A UGT2B15

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen